Raport „Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych”

Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym opublikowała właśnie raport „Sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych” ujawniający skalę protestów społeczności wiejskich przeciwko postępującej ekspansji ferm przemysłowych. Raport powstał m.in. w oparciu o pisma protestacyjne składane w urzędach gmin w latach 2009-2019.
 

POBIERZ RAPORT

Z pozyskanych danych wyłania się ponury krajobraz polskiej wsi. Małe i średnie gospodarstwa wpisane organicznie w polską wieś gwałtownie zanikają. Ich miejsce zastępują fermy przemysłowe wzorowane na modelu amerykańskich megaferm, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska. Według danych GUS 97,9% stad kurczaków mięsnych (brojlerów) należy obecnie do kilku dużych gospodarstw, które stanowią zaledwie 3,8% wszystkich gospodarstw zajmujących się hodowlą tego typu ptactwa. Podobna koncentracja hodowli występuje w przypadku kur niosek. Także hodowla norek skupiona jest głównie w rękach kilku największych producentów – rodziny Wójcików i inwestorów holdenderskich.
To prawda, że przez lata gospodarstwa hodowlane były sytuowane na wsi, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Teraz jednak zmienił się model produkcji, a fermy nadal sytuowane są tak, jakby były to nieszkodliwe, niewielkie rodzinne gospodarstwa. Problem emitowanych przez przemysłowe fermy szkodliwych dla zdrowia substancji jest ignorowany lub redukowany do odoru, który “od zawsze był stałym elementem wsi”. Owszem, lecz nie przy takiej skali hodowli.
Publikację raportu otwiera kilkunastostronicowe streszczenie, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje i zagadnienia. Zachęcamy oczywiście do zapoznania się z pełną treścią raportu.
Źródło: Informacja prasowa Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!