Pytanie o dotacje na prowadzenie usług turystycznych przez osobę niebędącą rolnikiem

PYTANIE:

Witam….Posiadam siedlisko ponad 1 ha. Chcę prowadzić tam usługi turystyczne – agroturystykę. Nie jestem rolnikiem, nie płace KRUS. Chcę założyć działalność gosp. związaną z wynajmem domków letniskowych 5-8 domków, które chcę postawić na tym siedlisku w przyszłości. Czy mogę liczyć na dotacje odnośnie takiej działalności? Do kogo z tym pójść by mnie ukierunkował i doradził jak to najlepiej zrobić?

ODPOWIEDŹ:

Radziłabym kontakt z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w gminie/powiecie, w której posiada Pan siedlisko, aby wyjaśnić wszelkie kwestie związane z tym, czy planowana przez Pana działalność może mieścić się w prawnej definicji agroturystyki. Bo przecież nie musi Pan płacić KRUS-u, aby być rolnikiem, a tym bardziej, aby prowadzić działalność agroturystyczną. Jeśli posiada Pan ziemię powyżej 1 hektara jest Pan traktowany jako rolnik. Ale agroturystyka to działalność prowadzona w oparciu o funkcjonujące gospodarstwo rolne (uprawa, hodowla), wynajmowanie pokoi gościom (jest limit pokoi, które może Pan wynajmować turystom), z którymi właściciel gospodarstwa zamieszkuje pod jednym dachem itp… Proszę dopytać o te szczegóły w ODR i przemyśleć przedsięwzięcie (czy np. Pan będzie mieszkał w tym siedlisku, coś uprawiał, hodował etc.).

Jeśli nie będzie Pan spełniał warunków do prowadzenia agroturystyki, trzeba będzie zarejestrować działalność gospodarczą, która ma swoje, odrębne od agroturystyki – warunki i wymogi prawno-podatkowe.

Jeśli chodzi o fundusze:

I w tym przypadku są różne uwarunkowania, które zna lub będzie znał tylko Pan:

– czy jest pan osobą pracującą czy np. bezrobotną?

-czy będzie to agroturystyka czy też działalność gospodarcza?

Pierwsza opcja: Jeśli będzie Pan uruchamiał działalność gospodarczą typu wynajem domków/pokoi dla turystów – trzeba będzie kroki swoje skierować do Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie/powiecie/województwie lub innej firmy/agencji, która realizuje projekty unijne i szukać dotacji dla przedsiębiorców. O informację można pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdyż firmy realizujące konkursy dotacyjne z funduszy unijnych podpisują najpierw umowę z WUP.

Link do informacji o funduszach europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl– aktualne programy można znaleźć w wyszukiwarce na tej stronie, ewentualnie można skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich – adresy i telefony dostępne na tej stronie.

Druga opcja: Jeśli będzie to działalność agroturystyczna – powinni Panu podpowiedzieć w ODR, czy może się Pan obecnie starać o dotację na rozpoczęcie agroturystyki w ramach np. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub np. w Lokalnej Grupie Działania, która prowadzi działalność dotacyjną na terenie powiatu/regionu, w którym posiada Pan siedlisko.

Trzecia opcja: Jeśli jest Pan osobą bezrobotną, zarejestrowaną – najlepiej skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, ewentualnie Wojewódzkim Urzędem Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności i zapytać o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zwykle te dotacje są przyznawane w pierwszym kwartale roku. Informacje powinien Pan odnaleźć na stronie swojego PUP.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę Panu powodzenia w realizacji przedsięwzięcia i w znalezieniu potrzebnych funduszy.

Monika Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!