Jak zostać rolnikiem ekologicznym?

WW - obrazek wyróżniający(25)

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, który krok po kroku objaśnia, jaki sposób zostać eko-rolnikiem.

Ekologiczne zasady

Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa oznacza przestrzeganie zasad, przepisów i wymogów rolnictwa ekologicznego. Każdy, kto chce zostać rolnikiem ekologicznym, powinien sprawdzić, czy zna niezbędne przepisy prawne, aby mieć pełną świadomość swoich obowiązków.

Przed rozpoczęciem działalności w sektorze produkcji ekologicznej należy skontaktować się z właściwym organem ds. rolnictwa w swoim kraju. Taki urząd może dostarczyć informacji na temat dostępnych środków wsparcia oraz udzielić bardziej ogólnych porad.

 

Certyfikacja

Wszyscy producenci żywności, przetwórcy lub handlowcy, którzy chcą wprowadzać do obrotu swoją żywność jako produkty ekologiczne, muszą być zarejestrowani w agencji kontroli lub organie kontrolnym. Agencja kontroli lub organ kontrolny jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy podmiot gospodarczy działa zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. Każdy kraj UE decyduje, czy jest to organ publiczny czy prywatny, ale wszystkie te organy zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów Unii Europejskiej dotyczących produkcji ekologicznej.

Aby zostać rolnikiem ekologicznym, należy poddać się certyfikacji przez organ kontrolny.

Wiąże się to z coroczną inspekcją i szeregiem kontroli mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej.

Powiązane informacje: Kontrola i egzekwowanie

 

Przekształcenie w gospodarstwo ekologiczne

Każde gospodarstwo, które chce produkować w sposób ekologiczny, musi przejść proces zwany „przekształceniem”. Podczas tego procesu należy stosować metody produkcji ekologicznej, ale produktu końcowego nie można sprzedawać jako produktu ekologicznego. Długość okresu przekształcenia zależy od rodzaju wytwarzanego produktu ekologicznego:

3 lat w przypadku sadów z wieloletnimi owocami miękkimi, owocami z drzew i winogronami

12 miesięcy w przypadku hodowli świń i drobiu

2 lata w przypadku upraw rocznych na paszę dla przeżuwaczy.

Okres przekształcenia może być dla gospodarstw przechodzących na uprawy ekologiczne trudny. Dzieje się tak dlatego, że metody ekologiczne często skutkują niższymi plonami, a jednocześnie żywności wyprodukowanej w okresie przekształcania nie można sprzedawać za tę samą cenę co żywność ekologiczną. Z tego względu, aby pomóc gospodarstwom przechodzącym na produkcję ekologiczną w rozpoczęciu działalności, Unia Europejska i kraje UE oferują różne środki wsparcia.

Wszystkie rośliny uprawiane w okresie przekształcania muszą pochodzić z nasion ekologicznych.

 

Wsparcie finansowe dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne

Unijne wsparcie finansowe może obejmować zarówno przekształcenie gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne, jak i utrzymanie statusu ekologicznego. Wsparcie jest wyrazem uznania za wkład rolnictwa ekologicznego w realizację szeregu priorytetów rozwoju obszarów wiejskich i potencjalne korzyści społeczne, które mogą wynikać z metod produkcji ekologicznej.

Kraje UE mogą przyznawać wsparcie na różne sposoby. W ten sposób mogą odpowiadać na konkretne wyzwania, przed którymi stoją rolnicy ekologiczni.

 

Powiązane informacje:

Krajowe organy kontrolne i organy, od których można uzyskać dalsze informacje

Wsparcie dochodu

Przewodnik dotyczący możliwości wsparcia dla producentów ekologicznych

 

Badania, najlepsze praktyki i doradztwo

UE nie tylko wspiera rolników finansowo, mogą oni również korzystać z poradnictwa na temat najlepszych praktyk lub sposobów wdrażania nowych i innowacyjnych rozwiązań. Ich stosowanie może przyczynić się do poprawy wydajności, a tym samym do zwiększenia marż zysku.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) działa na rzecz rozwoju konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa zapewniającego możliwość uzyskiwania większej liczby lepszych rezultatów przy mniejszych nakładach.

UE pomaga również rolnikom w zakładaniu organizacji producentów, które pomagają bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz zapewniają wsparcie podczas wahań rynkowych.

Powiązane informacje:

Organizacje producentów

System doradztwa rolniczego

Badania naukowe i innowacje w dziedzinie rolnictwa ekologicznego

 

Rolnictwo ekologiczne a WPR

Rolnicy ekologiczni mogą również ubiegać się o inne formy wsparcia dochodu w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Obejmują one płatności bezpośrednie i płatności dla młodych rolników.

Ponadto rolnicy ekologiczni automatycznie kwalifikują się do płatności z tytułu zazieleniania. Płatności z tytułu zazieleniania mają na celu zachęcenie rolników do podejmowania racjonalnych z punktu widzenia ochrony środowiska decyzji, a automatyczne płatności dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne są formą nagrody za wiele korzyści, jakie rolnictwo ekologiczne przynosi środowisku.

Powiązane informacje:

Zrównoważone użytkowanie gruntów (zazielenianie)

Płatności bezpośrednie

Rozwój obszarów wiejskich

Powiązane strony:

Prawodawstwo dotyczące sektora produkcji ekologicznej

Źródło: https://ec.europa.eu/

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!