Gminne programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Zobacz poradnik

W Polsce opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, należy do zadań gmin. Co roku, do końca stycznia, każda gmina przyjmuje uchwałę – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W tym dokumencie określa sposoby realizacji swoich zadań w tym obszarze oraz środki finansowe, które na nie przeznacza. Następnie projekt ten przekazuje do zaopiniowania:

•    właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
•    organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
•    dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

W terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu podmioty te wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

„Nieprawidłowości, które powstaną na etapie tworzenia tego aktu, wpłyną na sposób realizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia działań w zakresie zapobiegania bezdomności” – pisze dr Agnieszka Gruszczyńska w poradniku „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – aspekty prawne”.

„Przygotowanie i przekazanie gminie w terminie opinii dotyczącej projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności jest ważnym działaniem podejmowanym przez organizacje społeczne, realizacją uprawnienia przyznanego przez ustawodawcę. Pomimo tego, że opinia nie jest wiążąca dla organu, będzie wyrazem zadowolenia lub niezadowolenia mieszkańców, zaś jej przygotowanie może być krokiem w kierunku dalszych działań, ponieważ rzetelnie przygotowana będzie przydatnym dokumentem”.

Zachęcamy do lektury poradnika, zapoznawania się z gminnymi programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz do ich opiniowania.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF: Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – aspekty prawne.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!