Laureaci II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

k2_items_src_dc494d1d132285d0fa9b30ead67231fc


Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się podczas konferencji „Wiejska Polska. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej” w dniu 1 lutego 2019 r. w Nadarzynie, w trakcie trwających Centralnych Targów Rolniczych. Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat medialny sprawowała „Gazeta Sołecka”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi.

Konkurs był adresowany do wszystkich sołectw, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

II edycja została ogłoszona w listopadzie 2018 r. a termin nadsyłania zgłoszeń trwał do 28 grudnia 2018 r. Zaproszenie do współpracy przy organizacji edycji wojewódzkich przyjęły w ubiegłym roku 4 samorządy wojewódzkie:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który przeprowadził I edycję wojewódzką tegoż konkursu,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Łódzkiego, który przeprowadził już II edycję wojewódzką oraz
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z którym owocna współpraca trwa już szósty rok.

W pierwszym etapie oceny eksperci z ramienia KSS dokonali oceny formalnej
i merytorycznej zgłoszonych inicjatyw, z terenu tych województw gdzie nie zostały wyłonione zwycięskie inicjatywy. Następnie Komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS
i przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, dokonała oceny szczęśliwej 15-stki laureatów wojewódzkich (bez województwa lubelskiego z terenu, którego nie odnotowano zgłoszeń). Przyznane oceny członków Komisji zostały zsumowane i utworzyły listę rankingową najlepszych inicjatyw.

Pierwsze miejsce zdobyła inicjatywa pn. plac rekreacyjno-sportowy ,,Chatka pod brzozami” zrealizowana przez mieszkańców sołectwa Wojciechów w gminie Olesno, w woj. opolskim. Nagrodę finansową – czek w kwocie 7 500 zł wręczył sponsor, Pan Roman Pikuła, prezes firmy „Romex” sp. z o.o.. Statuetkę SOŁECKA NIKE dla najlepszej inicjatywy w kraju przekazał Pani sołtys Edeltraudzie Zug, Pan Edward Trojanowski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, natomiast list gratulacyjny wręczył Pan Stanisław Rakoczy, Członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Drugie miejsce przyznano sołectwu Zamarski, gmina Hażlach, w woj. śląskim za przedsięwzięcie mające na celu urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Czek na kwotę 5 500 zł, przekazał na ręce Pana sołtysa w imieniu sponsora, Pan Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro BGŻ BNP Paribas.

Trzecie miejsce na podium przypadło w udziale sołectwu Wierzchowisko, gmina Wolbrom, w woj. małopolskim, które dokonało rewitalizacji działek gminnych położonych nad rzeką Szreniawa. Sponsorem nagrody finansowej w wysokości 4 500 zł było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Wyróżnienia trafiły do mieszkańców sołectwa Wiązownica-Kolonia, gmina Staszów w woj. świętokrzyskim za realizację sołeckiego bulodromu jako centrum wiejskiej integracji oraz  wsi Siemczyno, gmina Czaplinek, w woj. zachodniopomorskim, które przeprowadziło modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przedstawiciele obydwu miejscowości odebrali z rąk sponsorów (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i INEA S.A.) czeki na kwotę 2 500 zł. Dodatkowo sołectwo Siemczyno zostało nagrodzone finansowo czekiem w kwocie 1 000 zł przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Olgierda Geblewicza, natomiast sołtysowi wsi Wiązownica Kolonia Panu Jackowi Piwowarskiemu nagrodę rzeczową w postaci vouchera na kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych wręczył w imieniu Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pan Maciej Giermasiński, kierownik Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Pozostali uczestnicy konkursu (zwycięskie inicjatywy wojewódzkie) również wrócili z nagrodami finansowymi w kwocie 1 000 zł, upominkami i dyplomami.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy WSZYSTKIM sołectwom, które wzięły udział w edycjach wojewódzkich i ogólnopolskiej za trud, wysiłek i zaangażowanie w należyte przygotowanie dokumentacji konkursowej.

Pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować firmom, instytucjom, które zadeklarowały chęć wsparcia konkursu i ufundowały nagrody, a są nimi:

}Zakład Produkcyjno-Usługowy Romex Sp. z o.o. wiodący producent siłowni zewnętrznych TRAINER

}Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.

}Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

}Inea S.A.

}Związek Gmin Wiejskich RP

}Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Cezary Przybylski

}Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Piotr Całbecki

}Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Schreiber

}Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik

}Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Andrzej Bętkowski

}Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin

}Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak

}Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Olgierd Geblewicz.

Nagrody zostały  sfinansowane również ze środków otrzymanych w formie darowizny od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Klon Jawor na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2018 – Towarzystwo Wzajemnej Informacji”.

Prezentacja laureatów II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” (dostępna TUTAJ).

FILM

Źródło: http://www.kss.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!