Szkoła muzyczna na wsi

wn

Powstanie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach zostało jednym z 10 najwyżej ocenionych projektów w I edycji konkursu „Innowacje w polityce” w kategorii Społeczeństwo.

Konkurs „Innowacje w polityce”

Konkurs ten to europejska inicjatywa na rzecz projektów, które wnoszą nowe rozwiązania w dziewięciu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Wolność, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt, Jakość Życia. Istotą innowacyjnych projektów powinien być pozytywny wpływ na rozwój społeczny, szeroki udział obywateli, budowanie zaufania, dobrych relacji oraz rentowność.

Jury składające się z ponad tysiąca obywateli Europy wybiera zwycięzców spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Nagrody przyznawane są przez Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z siedzibą w Wiedniu wraz z międzynarodowymi partnerami.

Każdy obywatel ze wszystkich 47 krajów Rady Europy może nominować inicjatywy polityczne, które w sposób innowacyjny odpowiadają na potrzeby Europejczyków. W konkursie mogą brać udział odpowiadający za projekty politycy niezależnie od tego, z jaką partią polityczną są związani oraz na jakim szczeblu administracyjnym lub samorządowym działają.

Szkoła Muzyczna w Niwiskach

– Nominację naszego projektu zgłosiła Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, z którą współpracujemy od kilku lat. Szkoła ma umożliwiać dzieciom z naszej gminy i okolicznych miejscowości rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych, aktywnie oddziaływać na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej – takie było moje zamierzenie mówi Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel.

szko
Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach.

Utworzenie publicznej, bezpłatnej szkoły muzycznej na terenie wiejskim nie jest typowym działaniem (tego rodzaju szkoły powstają głównie w miastach). Szkole udało się zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę, bogate instrumentarium, profesjonalnie wyciszone sale, bezpłatny dowóz, bezpłatną naukę, w tym udostępnianie instrumentów zakupionych przez szkołę. W szkole pracuje 33 nauczycieli, są to nowe miejsca pracy. Do szkoły uczęszcza 190 uczniów, którzy zdobyli ponad 70 nagród w konkursach muzycznych, brali również udział w programie telewizyjnym „Mam Talent”. Rozwijają się talenty, które bez szkoły nie miałyby szans zaistnieć. Podniosła się świadomość społeczeństwa o wartości edukacji muzycznej.

Na potrzeby szkoły zaadoptowane zostały zaniedbane, zabytkowe obiekty położone w centrum gminy.

– Gmina Niwiska podjęła się rewitalizacji zabytkowej oficyny dworskiej (zlikwidowanego posterunku policji)  gdzie stworzone zostały optymalne warunki do pracy artystycznej szkoły. Niezagospodarowany strych obiektu stał się użytkowym poddaszem, gdzie mamy teraz 14 klas lekcyjnych. Przebudowa oficyny została sfinansowana ze środków budżetu gminy – podkreśla Wójt Elżbieta Wróbel.

Gala w Wiedniu

Zostaliśmy zaproszeni na finałową galę konkursu, która miała miejsce w wiedeńskim ratuszu 6 grudnia 2017 roku. Wartością dodatkową konkursu jest stworzenie platformy wymiany myśli i dobrych praktyk związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami. Pierwszym etapem tej inicjatywy było dwugodzinne spotkanie z organizatorami konkursu, dziennikarzami oraz ekspertami, podczas którego omówione zostały poszczególne projekty, ich realizacja i wpływ na środowisko lokalne. Była to ciekawa wymiana doświadczeń – opowiada Sekretarz Gminy Niwiska Jolanta Marut.

Gala w Wiedniu w kategorii SPOŁECZEŃSTWO przyniosła zwycięstwo projektowi ze Szwecji, który dotyczył zintegrowanego kształcenia w szkołach średnich w 30 tysięcznym mieście Nyköping.

Jedynym zwycięskim polskim projektem został Wideotłumacz Języka Migowego – usługa tłumaczeń on – line Polskiego Związku Głuchych z Łodzi. Umożliwia ona kontakt osoby głuchej z profesjonalnym tłumaczem języka migowego przy użyciu jednego z dostępnych urządzeń. Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla administracji jak i innych instytucji publicznych.

wn
Od lewej Elżbieta Wróbel, Wójt gminy Niwiska, Edward Strasser założyciel Instytutu Innowacji w Polityce, Jolanta Marut, Sekretarz gminy Niwiska. Autor zdjęcia Sebastian Philipp.

Pośród 7 finalistów z Polski, z Podkarpacia do finału konkursu zakwalifikowali się Elżbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska i Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa – za punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych.

– Z pewnością udział w tym konkursie i zakwalifikowanie do finału jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Myślę, że jako samorząd stworzyliśmy fundamenty tej szkoły a budują ją dzieci, ich rodzice i wspaniała kadra z dyrektor Dorotą Wilk na czele. To nasz wspólny sukces. Nie można powiedzieć, że na początku było łatwo, ale na pewno można powiedzieć, że BYŁO WARTO – mówi Sekretarz Jolanta Marut.

inn

Symbol konkursu to Skoczek – „Żeby skoczyć zawsze trzeba zaryzykować. W polityce rzadko wybacza się błędy. Ale odwaga zawsze wygrywa z uprzedzeniem”

Dlatego jeden z twórców nagrody – Edward Strasser deklaruje: „Będziemy wspierać tych, którzy w Europie budują. Sprawimy, że skuteczne, zakończone sukcesem rozwiązania z dziedziny polityki zostaną dostrzeżone na forum publicznym, również za granicą, tak by mogły być przykładem dla innych”.

Muzyka łagodzi obyczaje

Muzyka łączy ludzi, łagodzi obyczaje, wnosi do naszego środowiska zupełnie nowy wymiar, na koncerty przychodzą całe rodziny, co buduje dobre relacje międzyludzkie. Bardzo dobra opinia szkoły przyciąga do gminy Niwiska liczne delegacje z innych gmin, które chciałyby takie rozwiązanie wdrożyć u siebie. Wiadomo, że muzyka ćwiczy cierpliwość, opanowanie i wytrwałość, rozwija zdolność zapamiętywania, ćwiczy kreatywność, wyostrza koncentrację i rozwija zdolności językowe.

5a25a6cb59a08zaja22
Foto: Szymon Pruś.

Dzieci uczęszczające do szkoły są bardziej pewne siebie, muzyka zostawia trwały ślad w ich życiu. Kadra szkoły angażuje się w oprawę muzyczną różnych wydarzeń pozaszkolnych, akcje charytatywne. Zaprasza do współpracy osoby prowadzące dla dzieci zajęcia taneczne, szachowe i inne. Szeroko współpracuje ze środowiskiem, organizuje koncerty, pikniki, konkursy, festiwale, audycje, wyjazdy do filharmonii, akademii muzycznych, w czym zawsze pomagają rodzice.  Dzięki temu szkoła tętni życiem i przyciąga jak magnes. Wielką wartością w pracy szkoły jest szacunek i dobra współpraca.  Wspaniały rozwój szkoły sprawił, że stała się wizytówką Gminy Niwiska – konkluduje Wójt Gminy Niwiska, Elżbieta Wróbel.

Warto, aby włodarze innych gmin zainspirowali się historią Szkoły Muzycznej w Niwiskach, gdzie innowacyjność trafiła tam gdzie jest najbardziej potrzebna – do edukacji dzieci i młodzieży.

Warto zobaczyć:

http://szkolamuzyczna.niwiska.pl

https://www.facebook.com/

Właśnie została ogłoszona 2 edycja konkursu „Innowacje w polityce 2018”.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!