Jak zdobyć fundusze na budowę świetlicy?

PYTANIE:

Dobry Wieczór Pani. Założyłem rok temu wraz z mieszkańcami swojej małej miejscowości stowarzyszenie, które jest zarejestrowane w KRS, nie prowadzimy działalności gospodarczej, źródłami finansowania stowarzyszenia są tylko składki członkowskie, spadki, darowizny, dotacje i środki uzyskane z ofiarności publicznej.

Jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia jest wybudowanie w naszej miejscowości małej skromnej wiejskiej świetlicy (nie ma tutaj żadnej świetlicy). Ww. inwestycje chcielibyśmy zrealizować z pominięciem Urzędu Gminy, ponieważ nie identyfikujemy się ze sposobem sprawowania władzy samorządowej w naszej gminie oraz nie chcielibyśmy, aby nasza aktywność społeczna, ofiarność była w jakikolwiek sposób wykorzystywana w trakcie najbliższej kampanii samorządowej 2018r. do robienia tzw. PR-u przedwyborczego (oczywiście jeśli uda nam się rozpocząć/zrealizować ww. inwestycje ).

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy istnieje jakakolwiek możliwość pozyskania dofinansowania oraz na jakich zasadach środków na tego typu inwestycje (szacunkowy koszt całkowity około 70 tysięcy złotych) z pominięciem Urzędu Gminy, jaką kwotę musimy zebrać jako członkowie stowarzyszenia, aby mieć jakiekolwiek szanse na dofinansowanie, jaki i gdzie musimy przedłożyć wniosek. Działkę pod ww. inwestycje przekaże jeden z członków naszego stowarzyszenia. Z góry bardzo dziękuję za udzielenie informacji. […]

ODPOWIEDŹ

Dzień dobry Panu, dziękuję za list do naszej redakcji. Istnieje wiele możliwości pozyskania funduszy na wybudowanie świetlicy we wsi, choć może nie tak bezpośrednio na same koszty budowy placówki, ale o tym za chwilę..

Możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o dotację jako stowarzyszenie – bez pośrednictwa gminy – bo zarówno działka, jak i budynek będzie należał do stowarzyszenia i to ono będzie prawnym właścicielem działki i budynku.

Poza tym, to stowarzyszenie nada charakter tej placówce – to nie tylko gminy mogą tworzyć świetlice na swoim terenie, ale także inne podmioty prawne, w tym stowarzyszenia. Choć zawsze lepiej, gdyby samorząd lokalny – gospodarz terenu – przynajmniej wiedział  o Waszych zamierzeniach (np. zawiadomienie gminy, gdy otrzymacie dotację).

Choć dobrze też rozumiem Państwa potrzebę działania bez wikłania się w sprawy polityczno – PR-owskie wokół wyborów.

Jeśli chodzi o fundusze. Na początku przemyślałabym kwestię programu pracy takiej świetlicy: co tam się ma dziać? Jaki macie Państwo pomysł na życie takiej placówki, jaki program pracy? Na jakie potrzeby lokalne będzie odpowiadał program działania tej świetlicy? Jakie zajęcia, jakie programy będzie stowarzyszenie realizowało w oparciu o takie zaplecze? Czy dla młodszych, czy dla starszych, co dla młodszych, co dla starszych, jakimi siłami, jacy partnerzy – jeśli bez gminy – to czy będziecie Państwo mogli i potrafili włączyć innych partnerów do współpracy – szkołę, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, inne stowarzyszenia? To uwiarygodni Waszą działalność w środowisku lokalnym, ale też da sygnał dla potencjalnego sponsora, że potraficie się Państwo porozumieć z różnymi instytucjami.

Kiedy będziecie Państwo znali bardziej szczegółowy zakres działalności takiej placówki – łatwiej będzie znaleźć potencjalnego darczyńcę. Bo de facto na samą budowę – raczej nikt pieniędzy nie da. Ale wielce prawdopodobne, że uda się Wam pozyskać fundusze na działalność lokalnego stowarzyszenia, które ma wizję i program pracy adekwatny do potrzeb lokalnego środowiska i chce to robić w oparciu o placówkę na wsi.

Jeśli budowa świetlicy będzie częścią właśnie tej szerszej wizji, większego projektu działania dla społeczności lokalnej (np. jakieś cykliczne wydarzenia, wspólne, powtarzające się akcje, regularne szkolenia, warsztaty, nauka potrzebnych obecnie umiejętności, może inkubator przedsiębiorczości, może jakaś oferta dla starszych i samotnych osób na wsi, może edukacja dzieci i młodzieży) – to zdecydowanie łatwiej będzie Wam znaleźć dotację na budowę, która będzie wówczas kosztem potrzebnym do zrealizowania Waszych długofalowych celów względem społeczności lokalnej.

Trzeba zatem oprócz szczegółowego kosztorysu budowy, przygotować program działań Waszej świetlicy (cele długofalowe, cele bliższe w czasie do osiągnięcia, metody, czyli konkretne działania, jakimi będziecie zmierzać do realizacji swych celów, oczekiwane przez Was rezultaty (wymierne, policzalne i te związane ze zmianą jakościową), partnerzy, harmonogram działań oraz budżet programu, a w nim kosztorys budowy). Tak bym to widziała.

Zwróciłabym uwagę na następujące źródła:

1/ Wasza Lokalna Grupa Działania, która dysponuje środkami unijnymi na realizację lokalnej strategii działania, podaję link do strony, przez którą możecie Państwo znaleźć swoją LGD (ważna uwaga  –  proszę zwrócić uwagę, że pewnie wśród członków założycieli Waszej LGD jest też Wasza gmina).

Zapoznajcie się Państwo z dokumentem Lokalna Strategia Działania – jakie cele są do niej wpisane, na ile cele Waszej placówki są zbieżne z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Działania – wtedy macie większe szanse na pozyskanie funduszy z tego źródła.

2/ Fundusz Obywatelski

3/ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO, choć ostateczny termin składania wniosków w tym roku mija 29 marca 2018 roku (może w przyszłym roku)

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach FIO można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów: Małe Inicjatywy/Aktywne społeczeństwo/ Aktywni obywatele/Silne organizacje pozarządowe

4/ Źródła prywatne – firmy.

Proszę przejrzeć przykładową listę potencjalnych źródeł finansowania wśród fundacji firm czy programów.

I tak jak napisałam wcześniej, proszę szukać darczyńcy przez pryzmat działalności świetlicy, tego co chcecie jako świetlica osiągać w społeczności lokalnej a nie przez pryzmat budowania obiektu. Można też odejść od nazwy świetlica na rzecz czegoś bardziej dopasowanego do współczesnych potrzeb mieszkańców np. Ośrodek Aktywności Lokalnej itp.

I jeszcze jedna sprawa – dotycząca wkładu własnego stowarzyszenia. To wygląda bardzo różnie, zależnie od darczyńcy, czasem jest wymagany wkład własny i podawany jest wymagany, procentowy udział w stosunku do oczekiwanej dotacji (wnioskowanej kwoty) – może to być np. 5 % wkładu finansowego – na koncie czy subkoncie stowarzyszenia – które zostanie przeznaczone na realizację danego projektu, a 5% wkładu niefinansowego – liczonego społeczną pracą mieszkańców/członków stowarzyszenia. Mogą to być inne wartości procentowe, ale one zwykle oscylują w granicach 10-30 procent. Niekiedy w ogóle nie jest wymagany wkład finansowy, tylko zaangażowanie społeczne (wyliczone przewidywanymi godzinami pracy wolontariuszy np. przy budowie czegoś, organizacji itd.) To już należy sprawdzać u konkretnego darczyńcy.

Gdyby miał Pan jakieś dodatkowe pytania, proszę do nas pisać.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej,

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam,

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!