Przykładowe źródła finansowania inicjatyw lokalnych

Jest to podręczna lista wybranych źródeł finansowania lokalnych projektów. Nie obejmuje wszystkich dostępnych źródeł, ale stanowi pewną propozycję do poszukiwań środków, o które mogą się starać np. stowarzyszenia wiejskie, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby, grupy formalne i nieformalne przy szkołach, świetlicach wiejskich. Są to w większości źródła prywatne.

Przygotowałam ją w odpowiedzi na liczne pytania kierowane do naszej redakcji – jak znaleźć fundusze na realizację naszej inicjatywy?

Proszę pamiętać, że każda z organizacji dotujących ma swoje priorytety wsparcia oraz warunki przygotowywania wniosków o dotację, dlatego szukając źródła finansowania dla swojej inicjatywy należy sprawdzić szczegółowe warunki przyznawania dotacji, dostępne pod wskazanym adresem instytucji dotującej.

POBIERZ PRZEWODNIK W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!