Jak promować 1%?

k2_items_src_646ba8779655e087f13d2374f48877e0

19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 973)[1].

Nowe przepisy uszczegóławiają dyspozycje art. 27 c ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie[2], który zakłada, że promocja prowadzona przez OPP, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku ma zawierać informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków pochodzących właśnie z 1%.

Promocja prowadzona przez OPP w formie audiowizualnej, wizualnej czy dźwiękowej musi zawierać informację o treści:

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”

 

Jeżeli materiał promocyjny ma małą powierzchnię i umieszczenie takiego tekstu jest niemożliwe, wystarczy wpisać treść:

„Sfinansowano z 1% podatku”

Tekst ten umieszcza się w dolnej części materiału, w taki sposób, aby wyróżniał się od tła. Informacja musi zajmować min. 20% powierzchni. Tekst musi być widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo i być w języku polskim. Rozporządzenie określa również odległości liter od krawędzi tła i nie może być ona większa niż ½ wysokości liter. Odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. Czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

Jeżeli promocja odbywa się np. przez druk wielostronicowych broszur wystarczy, jeżeli informacja taka znajdzie się na pierwszej stronie.

Dosyć powszechną praktyką jest promocja 1 % poprzez umieszczanie przez OPP na swoich stronach internetowych bezpłatnego programu do rozliczania podatku dochodowego. Są to programy, które umożliwiają przekazanie tego podatku na konto jakiejkolwiek OPP, ale są i takie, które same generują przekazanie tego podatku na konto OPP, które udostępniło program. W obu przypadkach konieczne jest poinformowanie potencjalnego darczyńcy poprzez umieszczenie treści:

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

lub

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

 

Użytkownik programu musi zapoznać się z tą informacją jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego.

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny do 1 tys zł, przewidziana w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

 


[1]http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000973&min=1

[2] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

 

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!