„Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym”

unescozabytki

Książka pt. „Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym”, jest polskim wydaniem publikacji UNESCO z serii Poradników światowego dziedzictwa. Wydawnictwo to ma pomóc w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o międzynarodowym znaczeniu, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Powszechnie uznana, wyjątkowa wartość miejsc światowego dziedzictwa powoduje, że koncentrują one uwagę społeczeństw, profesjonalistów i polityków na całym świecie. Wokół nich lub na ich przykładzie toczy się dyskusja na temat skutecznych metod ochrony spuścizny przeszłości, dostarczająca nam bezcennych doświadczeń i przykładów dobrych praktyk.

W publikacji została wykorzystana wiedza i doświadczenia eksperckich organizacji ICCROM, ICOMOS, IUCN oraz UNESCO, a w szczególności jego Centrum Światowego Dziedzictwa. Oprócz zebranej i uporządkowanej wiedzy na temat zarządzania dziedzictwem stanowi ona podsumowanie doświadczeń i przemyśleń zespołu praktyków, a także autorską propozycję analizy systemu zarządzania wybranym obszarem dziedzictwa pod kątem zidentyfikowania jego zasadniczych problemów i potrzeb.

Zawarte w niniejszej książce rady, uwagi i sugestie mogą być wykorzystywane nie tylko w odniesieniu do miejsc światowego dziedzictwa. Dlatego też publikacja ta dedykowana jest szerokiemu gronu interesariuszy zaangażowanych w ochronę dziedzictwa, szczególnie miejsc światowego dziedzictwa: zarządców miejsc, służb konserwatorskich, władz lokalnych i państwowych, organizacji pozarządowych, jak również do środowiska akademickiego.

Polska wersja językowa poradnika została przygotowana przez Ośrodek ds. światowego dziedzictwa funkcjonujący w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jest to darmowa publikacja, dostępna w wersji cyfrowej (wersja pdf) lub drukowanej (prosimy o kontakt mailowy dlipska@nid.pl – z podaniem afiliacji, danych do korespondencji i ilości egzemplarzy)

POBIERZ PUBLIKACJĘ W PLIKU PDF

Źródło: http://www.nid.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!