Fundusze na stroje folklorystyczne dla Koła Gospodyń Wiejskich i inne wydatki, np. warsztaty, szkolenia itp.

PYTANIE:

Witamy Serdecznie! Z tej strony KGW „…” (woj.dolnośląskie). Chcielibyśmy napisać projekt o dofinansowanie na stroje dla naszego KOŁA. Planujemy też wiele innych inicjatyw dla naszej wsi (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – a mianowicie: WARSZTATY TEMATYCZNE, SZKOLENIA, KONKURSY i inne 🙂 Planujemy ruszyć z tymi projektami u nas w […]. Będzie coś dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Planujemy sekcje teatralne i kabaretowe połączone z muzyką. Sekcja muzyczno-teatralna i sekcja kabaretowo-teatralna powstaną przy Kole!  Dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze wsi powstaną przy KGW dwie sekcje zajęć. Przy NASZYM KOLE powstanie _SEKCJA MUZYCZNO – TEATRALNA DLA DZIECI I MłODZIEżY_, KTóRą POPROWADZą: ………. Dla trochę STARSZEJ MłODZIEżY I DOROSłYCH KGW szykuje _SEKCJę KABARETOWO – TEATRALNą_ pod opieką […]. Wszystko dla mieszkańców naszej wsi! Od jakiegoś czasu nie było oficjalnych Mikołajek dla dzieci u nas we wsi 🙂 W tym roku nasze KGW postanowiło zorganizować MIKOŁAJKI w świetlicy dla dzieci 🙂 Będzie Mikołaj, prezenty, muzyka, występy itp. Chcemy też ogłosić WIEJSKI KONKURS plastyczny pn. „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA” dla dzieci młodszych i możliwe, że jakiś konkurs literacki na bajkę o św. Mikołaju dla starszych dzieci. Potrzebne są też dodatkowe upominki i prezenty na nagrody. Szukamy więc sponsorów wśród lokalnej społeczności. Postanowiliśmy poszukać także w innych kręgach jakiegoś małego wsparcia. Piszemy z takim zapytaniem, czy z ramienia Państwa jest możliwość uzyskania jakiejś dotacji czy wsparcia nasze działania, np. na Stroje folklorystyczne dla KGW? oraz pomocy w sprawie takiego projektu na stroje? Może jakieś porady, wskazówki? lub informacje o programach wsparcia, grantach, konkursach itp. Czy KGW jako organizacja bez osobowości prawnej może ubiegać się o dofinansowanie na takie stroje folklorystyczne lub inne działania (warsztaty, szkolenia, konkursy)??? Bylibyśmy wdzięczni o informacje w tych sprawach. Pozdrawiamy KGW […]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie, jeśli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi – nasza Fundacja nie organizuje obecnie konkursów grantowych, a jeśli chodzi o pomoc finansową, to udziela jedynie niskooprocentowanych pożyczek dla osób, które uruchamiają własną działalność gospodarczą.

Ale proszę się nie martwić, źródeł potencjalnego dofinansowania działań Waszego Koła jest bardzo wiele, o tym za chwilę.

Pytanie drugie – jako organizacja bez osobowości prawnej możecie ubiegać się Państwo o dofinansowanie działań. Będziecie występować jako grupa nieformalna KGW Wiadrów. Ale problem powstanie w momencie przyznania dotacji, bo dotacje są przekazywane na konto podmiotów prawnych – a nie osób fizycznych. Dlatego już dziś warto pomyśleć, kto w Waszej społeczności może użyczyć Wam konta w Banku – może zarejestrowane, lokalne Stowarzyszenie, może Ochotnicza Straż Pożarna? A może trzeba pomyśleć o rejestracji Waszego koła w formie stowarzyszenia w niedalekiej przyszłości? Na razie polecałabym poszukanie lokalnej organizacji, która jest zarejestrowana, ma konto w Banku a co równie ważne zgodnie ze swoim statutem może realizować cele, które KGW Wiadrów podejmie w ramach zgłaszanych wniosków o dotacje (czyli wspierać działalność edukacyjną, kulturalną na Waszym terenie).

Widzę, że Wasze koło jest bardzo aktywne:) Pomocną stroną w działalności społecznej jest www.ngo.pl – tam znajdziecie Państwo wiele wiarygodnych i przyjaznych narzędzi, opracowań, dokumentów, wzorów np. przy zakładaniu stowarzyszenia, a także aktualne ogłoszenia o funduszach. Jeśli potrzebujecie pomocy przy pisaniu projektów – warto znaleźć najbliższą organizację, która pomaga w pisaniu wniosków, organizuje szkolenia, to może być organizacja typowo szkoleniowa, ale także Lokalna Organizacja Grantowa (Program „Działaj Lokalnie”) czy Lokalna Grupa Działania.

Z tego co piszecie Państwo w e-mailu układa się piękny projekt działań dla społeczności lokalnej: dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trzeba to rozpisać na działania, harmonogram, określić cele (kierunek tych dobrych zmian w społeczności lokalnej dzięki Waszym działaniom, czyli co chcecie zmieniać), konkretne rezultaty (konkretne, opisane w liczbach albo przykładami zmiany, które nastąpią po realizacji tego projektu), określić budżet, czyli potrzeby finansowe, by to wszystko zrealizować. Zakup strojów dla koła i koszty organizacji warsztatów dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także imprezy w tym Mikołajki – to może być jeden, duży projekt do realizacji np. w ciągu roku. Natomiast poszczególne koszty tego dużego projektu można starać się finansować z różnych źródeł, np. na warsztaty z młodzieżą z Programu „Równać Szanse”, a zakup strojów ludowych z Programu „Razem Możemy Więcej”. Bo wiadomo, że przy szerokiej działalności tych kosztów będzie dużo, a poszczególni darczyńcy mają swoje ograniczenia jeśli chodzi o wysokość dotacji.

Możliwe źródła:

1/www.dzialajlokalnie.pl – trzeba sprawdzić, czy na Waszym terenie (gmina, powiat) działa Lokalna Organizacja Grantowa i realizuje program grantowy pod nazwą „Działaj Lokalnie” oraz dowiedzieć się, kiedy jest najbliższy konkurs dotacyjny, jakie warunki musicie spełnić itd. Bardzo ważne źródło dla inicjatyw takich jak Wasza. W konkursie wspierane są lokalne inicjatywy, służące dobru wspólnemu mieszkańców, więc tematyka projektów jest bardzo szeroka!

2/ BDU – Bank Dziecięcych Uśmiechów, konkurs dotacyjny Fundacji Banku Zachodniego WBK, nabór skończył się 19 października, ale jest to konkurs cykliczny!

http://fundacja.bzwbk.pl

3/ Fundacja PZU – konkurs pn. „Z PZU po lekcjach” – np. na warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży http://fundacjapzu.pl

4/ Konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ogólnopolski i regionalny, każdy w innym terminie ogłaszany, ale zwykle raz do roku każdy z nich) – www.rownacszanse.pl – termin do regionalnego konkursu grantowego upływa 5 listopada 2015!!! Działania wspierane w ramach tego konkursu mają dotyczyć wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi i nauki umiejętności społecznych (warsztaty, kółko kabaretowe itd..)

5/ konkurs Razem Możemy Więcej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej www.efrwp.pl To bardzo adekwatny konkurs do profilu Waszej działalności.

6/ www.fundacja.orange.pl – np. na komputery z Internetem? http://fundacja.orange.pl/o_programie_program_dotacji.html

7/ Fundacja ING Dzieciom – świetlice z Internetem http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/fundacja-ing-dzieciom

8/ Konkurs „To dla mnie ważne” http://todlamniewazne.pl/

9/ Konkurs „Na dobry początek!” http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/

10/ Warto też przyjrzeć się co robi Wasza Lokalna Grupa Działania – LGD http://partnerstwokaczawskie.pl/ Warto współpracować z LGD, która pośredniczy w dystrybucji środków UE na działalność lokalną, zgodną z lokalną strategią rozwoju, przypuszczam, że Wasza działalność mieści się w tej strategii. Trzeba to po prostu sprawdzić na miejscu.

11/ Proszę nie zapominać o funduszu sołeckim – jeśli jest uchwalony w Waszej gminie, z funduszu sołeckiego można finansować wiele lokalnych działań dla społeczności, także np. stroje dla koła gospodyń

12/ Warto dowiedzieć się kiedy Wasza gmina oraz powiat – ogłaszają konkursy dla organizacji pozarządowych – i sprawdzić, czy możecie występować o dotacje jako Grupa nieformalna. Ale problem znalezienia podmiotu prawnego, który w Waszym imieniu przyjmie i rozliczy ew.dotację – pozostanie nadal do rozwiązania

Wskazałam tylko kilka źródeł. Mam nadzieję, że okażą się pomocne.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę powodzenia w realizacji planów i zdobyciu potrzebnych funduszy!!

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

www.witrynawiejska.org.pl

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!