Fundusze na projekty dotyczące rozwoju wsi dla sołectwa, pomoc doradcza i inne wymagania formalne potrzebne do zdobycia dotacji z zewnątrz

PYTANIE: Witam Państwa. Mieszkam w sołectwie […] (ok 500 mieszkańców) należącym do gminy [….] woj. śląskie. Pozwoliłam sobie napisać ponieważ szukam wskazówek i podpowiedzi w kilku ważnych kwestiach a mianowicie:

1 -czy nasz sołtys, koło gospodyń lub OSP mogą ubiegać się o jakieś dotacje, pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej lub innych programów skierowanych na rozwój wsi ?
2 – do kogo udać się w celu napisania wniosków o dotacje( boisko do gry w siatkówkę, siłownia pod chmurką, zakup sprzętu jak telewizor, komputer czy drukarka na świetlice, doposażenie placu zabaw dla dzieci.
3-czy ewentualne fundusze pozyskane z różnych źródeł można przekazać na jeden cel -jakie formalności trzeba spełniać (np.: liczba mieszkańców ), aby móc skorzystać z programów pomocowych. Bardzo proszę o odpowiedz. Pozdrawiam zespół redakcji i liczę na szybki kontakt. Dziękuję.

Witam serdecznie,

dziękuje za pytania i pozdrowienia dla naszego zespołu. Spróbuję odpowiedzieć na Pani pytania w kolejności:

1. Dotacja przekazywana jest na konto instytucji, która ma osobowość prawną. Dlatego OSP czy Koło Gospodyń Wiejskich mogą występować o dotację, o ile są oczywiście zarejestrowane sądownie. Sołectwo – to jednostka pomocnicza gminy, nie ma wyodrębnionej osobowości prawnej (nie ma np. własnego konta, nie może podpisywać umów o dotację i innych) dlatego choć sam sołtys czy rada sołecka mogą występować o dotację (jeśli dany program/sponsor nie wyklucza tych podmiotów), ale ewentualna dotacja przyjdzie i tak na konto gminy i będzie rozliczana przez gminę. To oczywiście też jest możliwy scenariusz, ale trzeba znać zasady rozliczeń z gminą. Poza tym wiele programów wspierających woli przyznawać dotację bezpośrednio organizacjom obywatelskim, grupom nieformalnym przy organizacjach takich jak stowarzyszenia, koła gospodyń, osp – a nie wspierać jednostek samorządu terytorialnego, do którego kierowane są inne programy pomocowe. Dlatego od razu polecam występowanie o dotacje jako organizacja – stowarzyszenie lokalne, koło gospodyń wiejskich czy ochotnicza straż pożarna. Trzeba tylko sprawdzić czy statutowe cele tych organizacji będą zgodne z celem Waszego projektu, inaczej mówiąc czy dana organizacja może realizować projekt, bo prawnie, to ona będzie odbiorcą dotacji i będzie się z niej musiała rozliczyć. Możecie Państwo działać jako Grupa nieformalna, która coś chce robić dla swojej wsi, szukacie lokalnego partnera instytucjonalnego z osobowością prawną i kontem, np. OSP lub KGW, umawiacie się z nimi (może być forma porozumienia o współpracy), piszecie wniosek o dotację, gdzie wnioskodawcą jest OSP/KGW a osobami realizującymi projekt – członkowie Waszej grupy nieformalnej. Natomiast osobą uprawnioną do podpisywania umów o dotację i odpowiedzialną prawnie za rozliczenie dotacji są osoby z zarządów ww. organizacji. To jest oczywiście przykład, możliwy scenariusz działania. Wiele wsi korzysta z dotacji zewnętrznych, zarówno z funduszy europejskich, jak i krajowych programów dotacyjnych organizowanych przez różne fundacje i instytucje. Kwestie prawne można rozwiązywać bardzo różnie.

2. W sprawie pomocy przy pisaniu projektu i wniosków o dotację – proszę skontaktować się z najbliższym ośrodkiem wspierania organizacji pozarządowych w Państwa gminie/powiecie/województwie:
Może to być:
Centrum Inicjatyw Lokalnych
Senatorska 14
42-400 Zawiercie
Tel.: 32 670 20 14
Faks: 32 670 20 14
E-mail: cil@cil.org.pl
Strona: www.cil.org.pl
Sposób, godziny kontaktu: Kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

lub proszę poszukać na tej podstronie ngo.pl najbliższej sobie organizacji i napisać do nich:
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_woj=12&szukanie=infra

lub wśród organizacji, które specjalizują się z przygotowywaniu projektów i konsultowaniu wniosków o dotację:
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=12&kryt_infra_f=3&szukanie=infra

 

3. Tak, można ubiegać się o środki z różnych źródeł na ten sam cel, choć nie można finansować kosztów tego samego działania z kilku źródeł. Przykład – celem projektu jest polepszenie życia mieszkańców wsi:, działanie zapewniające młodzieży zajęcia pozalekcyjne – plac zabaw i doposażenie świetlicy będą finansowane ze źródła np. Fundacji Banku WBK, a działania związane z integracją mieszkańców, organizacją wspólnej imprezy kulturalnej, szkoleniem dla mieszkańców będą dofinansowane z Programu „Działaj Lokalnie. Realizacja obu działań będzie zmierzać do spełnienia jednego celu projektu, czyli polepszenia życia mieszkańców wsi, a poszczególne działania mogą być finansowane z różnych źródeł.
Zwykle przygotowuje się jeden projekt obejmujący wszystko to, co chcecie Państwo we wsi zrobić (cel związany z rozwojem danej wsi, taki długofalowy);
program działania, by cel zrealizować;
rezultaty tych działań;
listę działań z harmonogramem;
budżet całego przedsięwzięcia;
i występuje się do różnych źródeł na realizację tego samego celu, ale sfinansowanie różnych części działań i budżetu projektu, tak aby pokryć 100% budżetu i mieć finansowanie na wszystkie działania.
To oczywiście sytuacja idealna, rzadko się tak zdarza, że pozyskuje się 100%, ale zwykle w trakcie zbierania funduszy – otwierają się inne możliwości finansowania np. dołącza się jakiś sponsor prywatny itd., samorząd lokalny może przekazać jakiś materiał czy dofinansowanie na część prac czy zakupów itd. Ja zawsze polecam przygotowanie sobie jakiegoś dużego planu/programu działań i podzielenie go na części (inaczej mówiąc wnioski do różnych źródeł finansowania).
Jeśli chodzi o inne wymogi formalne, to każdy program dotacyjny/instytucja dotująca ma swoje wymagania i regulamin przyznawania dotacji. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców – w wielu programach dotujących bywają ograniczenia do 20.000 mieszkańców, jeśli mówimy o programach wspierających wsie i małe miejscowości, więc z pewnością Wasza miejscowość może ubiegać się o dofinansowanie z wielu źródeł.

A źródeł finansowania jest bardzo wiele, zaczynając od tych najbliższych Państwa lokalizacji, czyli od funduszu sołeckiego, programów samorządu gminnego i powiatowego, urzędu marszałkowskiego przez lokalne fundacje i agencje oraz ogólnopolskie instytucje. Z pewnością dobrym programem dla Państwa będzie Program Działaj Lokalnie – trzeba szukać w swojej okolicy najbliższej lokalnej organizacji grantowej, która prowadzi lokalny konkurs dotacyjny pn. Działaj Lokalnie. http://www.dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.VT3n1NLtmko Akurat teraz w wielu miejscach ogłaszane są lokalne konkursy Działaj Lokalnie, proszę tylko sprawdzić, gdzie możecie Państwo składać wniosek.

Mogą to być także inne konkursy dotacyjne (każdy konkurs ma swój temat, priorytet wsparcia), podaję kilka propozycji np.:
Fundacji Banku Zachodniego WBK
http://fundacja.bzwbk.pl/tag/programy-grantowe/

Fundacji PZU
http://fundacjapzu.pl/275.html

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – Konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35+), które mają pomysł na projekt społeczny.
www.seniorzywakcji.pl

Jeśli chodzi o fundusze europejskie – trzeba śledzić informację co dzieje się w Lokalnej Grupie Działania (LGD) w Waszej gminie/powiecie – jak będą rozkładane środki z programu wspierania obszarów wiejskich (dawny Leader), bo tam będą pieniądze na projekty związane z rozwojem wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (projekt), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
http://witrynawiejska.org.pl/data/Nowy%20Leader%20w%20nowej%20perspektywie%20PROW.pdf

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS

Jeśli będzie Pani miała jakieś dodatkowe pytania, albo coś nadal będzie niejasne – proszę do nas pisać.

Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w realizacji planów i w zdobywaniu na nie funduszy.
W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej
Monika Kaczmaryk

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!