„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” – aktualne wydanie poradnika dla nowo powstałych firm

 

Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu. Nowa wydanie poradnika, który oddajemy do Państwa rąk, jest odpowiedzią na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy. Gromadzi wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców. Wydanie czwarte, zmienione, wprowadza nowe  treści dotyczące m.in. prawa. Jego przestrzeganie to jeden z podstawowych warunków spokojnego funkcjonowania na rynku.

Poszerzenie i uszczegółowienie treści prawnych wynikało nie tylko z uwagi na relacje z administracją państwową, ale także na nowe obowiązki, które wynikają ze zmiany przepisów, a które dotyczą relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca.

W tekście zawarto odniesienia do stron internetowych instytucji, które wspólnie tworzą system wsparcia dla przedsiębiorców, m.in.: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, ZUS i wielu innych. Ich celem jest rozszerzenie prezentowanej w niniejszej publikacji treści i ułatwienie dostępu do dokumentacji poszczególnych programów wsparcia.

Zapraszamy  Państwa do współtworzenia treści przewodnika. Na wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz sugestie dotyczące tematyki ewentualnej rozbudowy jego treść, czekamy pod adresem e-mail: promocja@parp.gov.pl.

PORADNIK

Źródło: http://www.parp.gov.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!