Fundusze sołeckie jako wkład własny stowarzyszenia – czy to możliwe?

Pytanie: witam nazywam się […] jestem sekretarzem Stowarzyszenia […]. Poszukiwałem artykułu dotyczącego funduszu sołeckiego, jako wkładu własnego dla stowarzyszeń. Znalazłem kilka, które mówią, że wójt może przeznaczyć takie dotacje stowarzyszeniu . Tryb powierzenia realizacji zadania publicznego stowarzyszeniu z jednoczesnym dofinansowaniem jego realizacji z budżetu gminy określają w  szczególności 

przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, zgodnie z  ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 221 Ustawy o finansach publicznych. Transfer środków z  budżetu gminy (w tym w  ramach realizacji funduszu sołeckiego) nastąpi wówczas w formie dotacji na realizację zadania publicznego. Wszczęcie postępowania w sprawie zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania i  udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek stowarzyszenia http://siecobywatelska.pl/files/fundusze_soleckie_srodek_drukuj_w_domu_54yh.pdf

http://www.funduszesoleckie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=205;fundusz-soecki-moe-by-wkadem-wasnym-w-projektach-w-ramach-prow-2007-2013-&catid=43;aktualnosci&Itemid=1

http://funduszesoleckie.pl/12,424,stowarzyszenie_buduje_plac_zabaw.html

oraz znalazłem jeden artykuł, który mówi że nie może 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/140313/MR-zmienia-zdanie–Rozbiezne-interpretacje-celow-funduszu-soleckiego   

Prosiłbym o odpowiedź jak to jest z tym funduszem sołeckim ?
z poważaniem [imię i nazwisko znane redakcji]

Witam serdecznie, chciałabym Panu pomóc, ale nie jestem prawnikiem i takiej informacji udzielić nie mogę. W tej zawiłej prawnie sprawie – diabeł tkwi w szczegółach. To, czy fundusz sołecki może być wkładem własnym dla stowarzyszeń/organizacji pozarządowych może zależeć od wielu czynników i warunków – np. jak dany darczyńca czy program definiuje wkład własny, bo przecież niektórzy darczyńcy  uznają wkład własny jako środki innych partnerów zaangażowanych w przedsięwzięcie (nie ma warunku posiadania wkładu własnego na koncie organizacji, która występuje o dofinansowanie nazwijmy to główne, warunkiem jest przeznaczenie tzw. wkładu własnego w projekt/w cel/przedsięwzięcie).

Ale jak się domyślam z załączonej przez Pana listy artykułów w tej sprawie, chodzi konkretnie o łączenie środków PROW ze środkami z funduszu sołeckiego oraz o możliwość przekazywania funduszu sołeckiego lokalnej organizacji jako wkładu własnego do projektów przez nią realizowanych? Dla mnie ta sytuacja jest mało czytelna, ale pismo MRiRW dn.22 grudnia 2014 roku daje pewną nadzieję, na korzystne dla lokalnych organizacji rozwiązanie i chyba trzeba poczekać na rozwój tej sytuacji:

http://funduszesoleckie.pl/13,749,tytulpierwszego.html Proszę zatem śledzić portal www.funduszesoleckie.pl , ew. tam wysłać skonkretyzowane pytanie.

Ze swojej strony, pozwoliłam sobie przesłać Pana pytanie do kolegów z www.ngo.pl – może oni będą mogli coś jeszcze doradzić w tej kwestii?

Przepraszam, że nie mogę Panu udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jako Witryna Wiejska chętnie podejmiemy się prezentacji tego tematu, bo widać, że sprawa jest mocno dyskusyjna, dlatego jeśli będzie Pan miał jakieś nowe informacje służymy miejscem na artykuł na naszej stronie internetowej.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam,

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!