Rola mechanizmów ewaluacji

images_ft_dsc03714zaja3

Relacja z konferencji Forum Darczyńców „Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji”

11 września 2014 r. odbyło się VII seminarium organizowane w ramach projektu Forum Darczyńców na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. Seminarium pt. „Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji” zorganizowane było przez Forum Darczyńców w Polsce we współpracy merytorycznej z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Zaproszeni goście omówili podstawy teoretyczne różnych metod ewaluacji i mierzenia efektów działań społecznych, popierając je przykładami z pracy z organizacjami. Swoje doświadczenia w ewaluacji zaprezentowały Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i  Fundacja Orange. Stocznia przeprowadziła dla uczestników seminarium warsztat o tym, jak połączyć cele programu fundacji z pytaniami ewaluacyjnymi i jakich metod użyć, aby znaleźć na nie odpowiedzi.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpień prelegentów.

Część 1. „Dlaczego naprawdę warto ewaluować nasze działania i jak to się robi? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Jako pierwszy wystąpił Kuba Wygnański, prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, który przedstawił argumenty za tym, dlaczego warto przeprowadzać ewaluacje projektów.

„Jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz” – to cytat z Alicji w krainie czarów, którym warto rozpocząć rozmowę o ewaluacji , mówił Kuba Wygnański.

Pierwszym argumentem przemawiającym za potrzebą robienia ewaluacji jest proces edukacyjny organizacji. Organizacja ucząca się – to taka organizacja, która ciągle kształci się i weryfikuje własną wiedzę.

Bardzo często „od tyłu” dorabiamy racjonalność do naszych działań. W polskim sektorze pozarządowym istnieje problem związany z autorefleksyjnością, z uczeniem się – podkreślał mówca.

Kuba Wygnański.

Bardzo często w tym środowisku trzeba przetrwać, różnych pytań nie zadajemy sobie, oportunizm jest często najlepszą metodą. Wiele organizacji nie przeprowadza takich działań jak układanie strategii, zbieranie danych, diagnozowanie, pytanie podopiecznych, czy to co robimy, naprawdę ich uszczęśliwia?

Warto zastanowić się nad tym, co dla nas jest naprawdę ważne. To są podstawowe pytania:

Po co? Dokąd? Jak? Z kim? Za co? Czy rzeczywiście powinienem to robić? – podkreślał prelegent.

W biznesie jest takie pojęcie jak oportunity cost, czyli co mógłbym zrobić gdybym nie robił wszystkich rzeczy, które robię. W filantropii często to ignorujemy. Ale każdy wybór w filantropii jest „nie wyborem” jakiejś innej rzeczy. Warto o tym pamiętać – podkreślił Kuba Wygnański.


Łucja Krzyżanowska i Łukasz Ostrowski.

Łucja Krzyżanowska i Łukasz Ostrowski z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia starali się odpowiedzieć na pytanie jak robić ewaluację. Przeprowadzili krótki kurs ABC ewaluacji – ewaluacja w pigułce.

Definicja ewaluacji w skrócie to – patrzenie na to, co się osiągnęło. Każdy codziennie ewaluuje dziesiątki rzeczy. To po prostu odpowiedź na pytanie – czy osiągnęliśmy zakładane cele. To nie jest kontrola. To są działania, które mają usprawnić naszą pracę w przyszłości, które mają pomóc racjonalnie wydawać nasze środki, to działania, które nauczą nas działać skuteczniej i lepiej w przyszłości.

Ewaluacja to proces, który się zaczyna na samym początku działania projektu i służy temu, aby te działania były wykonywane lepiej i efektywnej.

Część 2. „To się liczy. Skąd fundacje wiedzą, że kreują zmianę?” Mark Graham, PwC (Wielka Brytania).

Kolejnym prelegentem był Mark Graham z Wielkiej Brytanii, który kieruje działaniami PwC w zakresie przedsiębiorczości społecznej i inwestycji społecznych. Mark Graham przedstawił swoją prezentację „To się liczy. Skąd fundacje wiedzą, że kreują zmianę?”.


Mark Graham.

 

Część 3. „Mierzenie efektywności działań społecznych – praktyczne wykorzystanie modelu LBG w fundacjach korporacyjnych „, Małgorzata Greszta, SGS Polska

Kolejną prelegentką była Małgorzata Greszta z SGS Polska, która opowiadała, w jaki sposób przy wykorzystaniu modelu LBG mierzyć efektywności działań społecznych w fundacjach korporacyjnych. Jest to model, który w uporządkowany sposób pokazuje, jak prowadzić ewaluację programów społecznych. Model ten powstał ponad 20 lat temu w Wielkiej Brytanii., gdy kilka dużych firm, zaczęło się zastanawiać ,w jaki sposób zarządzają swoimi pieniędzmi na działania społeczne.


Małgorzata Greszta.

 

Część 4. „Trendy, potrzeby i wyzwania w ewaluacji działań fundacji”, Marlon van Dijk, Social E-valuator.

Prelegentka podzieliła się swoimi doświadczeniami pomiarów efektów holenderskich oraz międzynarodowych programów społecznych.

– Bardzo wiele organizacji wykorzystuje efekty ewaluacji, aby je publikować i komunikować, lecz nie wykorzystuje tych informacji w wewnętrznym procesie decyzyjnym – mówiła prelegentka.

Marlon van Dijk przedstawiła trendy w ewaluacji. Zaangażowanie interesariuszy na pewno jest swoistym trendem, który jest jak najbardziej zasadny i pożądany. Innym trendem jest pomiar rezultatów netto – czyli ostatecznego efektu działań. Organizacje chcą wiedzieć, jaka jest wartość pracy, którą wykonują. Decydenci posługują się językiem euro czy dolarów. Jeśli ocenimy rezultaty w euro – głos taki bardziej przemówi do decydentów.


Marlon van Dijk.

 

Część 5. Program „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Dorota Stronkowska, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Łukasz Ostrowski, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” jest realizowany od 2008 roku. Program skierowany jest do beneficjentów innych programów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs grantowy – jest to program dla osób, które już sprawdziły się w realizacji programów społecznych. Po 3 edycji programu nastąpił moment, kiedy potrzeba było zrobić podsumowanie.

W stworzeniu planu ewaluacji tego programu pomogła Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.


Dorota Stronkowska i Łukasz Ostrowski.

 

Część 6. „Sprawdzian z pomagania – doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji”, Daria Drabik, Fundacja Orange.

Prelegentka opowiedziała o ewaluacji programu „ Pracownie Orange” – programu, dzięki któremu powstały lokalne świetlice multimedialne w 50. miejscowościach w Polsce.


Daria Drabik.

 Część 7. Dyskusja panelowa „Jakie korzyści i koszty ewaluacji?”

Dyskusja panelowa „Jakie korzyści i koszty ewaluacji?”

W dyskusji udził wzięli:

Marlon van Dijk – Social E-valuator,

Mark Graham – PwC,

Małgorzata Greszta – SGS Polska,

Ewa Krupa – Fundacja Orange,

Kuba Wygnański – Stocznia

Prowadzenie: Lidia Kuczmierowska, Trenerka i konsultantka NGO


Dyskusja panelowa.

 

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!