PRAWO – konwencje, ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

PRAWO – konwencje, ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

Ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i stanowiące podstawy współczesnej myśli konserwatorskiej:

 

Ustawy i rozporządzenia dotyczące dziedzictwa kulturowego

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce znajduje swoje uzasadnienie w wielu ustawach. Przede wszystkim w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 5 i art. 6), w której jest mowa o konieczności ochrony dziedzictwa kultury jako podstawy budowania tożsamości narodowej. Stworzony w Polsce system prawny dla dziedzictwa kulturowego zakłada różne rodzaje działań podejmowanych na rzecz dziedzictwa. Są nimi ochrona zabytków, opieka nad zabytkami oraz ochrona krajobrazu kulturowego (chronionego w wielu przypadkach łącznie z krajobrazem przyrodniczym). Działania te definiują przede wszystkim:

Wybrane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Istotne dla ochrony i ratowania dziedzictwa kulturowego jest także Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 2008 r., nr 38, poz. 220).

W system prawny dotyczący dziedzictwa kulturowego wpisują się również:

Ustawy i rozporządzenia dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych oraz dziedzictwa niematerialnego:

Źródło: Agnieszka Lorenc-Karczewska, Uwarunkowania prawne i instytucjonalne, w: Rzecz o dziedzictwie na wsi – rady, przykłady, informacje, red. J. Duriasz-Bułhak, K. Połomski, A. Potok, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2011.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!