Fundusze na projekt artystyczny dla dzieci z terenów wiejskich

PYTANIE: Witam serdecznie, proszę o informację, do kogo mam się zwrócić, aby pozyskać fundusze na realizację projektu artystycznego, mającego na celu niesienie pomocy dzieciom z terenów wiejskich.
Chcę pracować z ubogimi dziećmi dając im swój czas i ucząc je przydatnych rzeczy. Najistotniejsze jest to, że mam na to swój pomysł. Nietypowy. Proszę o pomoc gdzie mógłbym się zgłosić. pozdrawiam, student asp [nazwisko znane redakcji]

ODPOWIEDŹ: Szanowny Panie, dostałam od Pana niewiele informacji o planowanym projekcie, dlatego niektóre podawane przeze mnie informacje mogą okazać się nieadekwatne dla Pana (np. chodzi o obszar, na którym Pan zamierza realizować projekt, wielkość grupy, wiek dzieci/młodzieży, miejsce realizacji projektu, podmiot prawny itd.). Dlatego proszę to sobie zweryfikować samodzielnie. Podaję Panu kilka możliwych źródeł:

Fundusze Lokalne lub Lokalne Organizacje Grantowe – Program Działaj Lokalnie www.dzialajlokalnie.pl [proszę znaleźć swój Fundusz Lokalny ew. Lokalną Organizację Grantową działająca na wybranym przez Pana obszarze i pytać o terminy konkursów dotacyjnych]

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – program „Razem Możemy Więcej” http://www.efrwp.pl/

Co prawda 5 stycznia b.r. minął termin składania wniosków do konkursu „Razem Możemy Więcej” Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, ale ten konkurs jest ogłaszany kilka razy w roku, proszę śledzić tę informację.

http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – realizuje od wielu lat program Równać Szanse (konkurs regionalny i ogólnopolski, te konkursy są ogłaszane co roku). www.rownacszanse.org.pl
Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. W konkursie ogólnopolskim można się starać o dotację do wysokości 40.000 złotych, w regionalnych – do 7.000 złotych. Obecnie jest ogłoszony konkurs ogólnopolski (nie wiem jaki zasięg ma mieć Pana projekt?) – termin składania wniosków mija 22 lutego 2012 roku. Dofinansowane będą projekty prowadzone ze stałą, minimum 25 osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat prowadzone przez organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1217

Kolejne możliwe źródła to:
Fundacja Orange: www.fundacja.orange.pl

Informacja o dotacjach: http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=5

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, jednym z priorytetów tej Fundacji tj. edukacji – jest wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i twórczości artystycznej dzieci i młodzieży: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Terminy składania wniosków są stałe i podane na stronie internetowej.

Może Pan także zorientować się, kiedy będzie ogłoszony konkurs dotacyjny (tzw. Małe Projekty) przez Lokalną Grupę Działania z Pana gminy/powiatu. Grupy te dysponują środkami z funduszy unijnych, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proszę zatem pytać o konkursy ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania, ew. zajrzeć na stronę swojego Urzędu Marszałkowskiego. Lokalną Grupą Działania może być stowarzyszenie, fundacja, lokalna agencja. Informacje o tym, kto pełni rolę Lokalnej Grupy Działania powinny być dostępne w urzędzie gminy.

Proszę także zastanowić się nad ważną kwestią –  kto będzie występował w Pana przypadku z wnioskiem o dotację? Chodzi tu o podmiot prawny, który może zawierać umowy i który ma konto w banku. Może to być np. lokalne stowarzyszenie, które wystąpi z wnioskiem o dotację (może być Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, lokalne stowarzyszenie, lokalna fundacja itd. – ale koniecznie muszą być to podmioty zarejestrowane, dysponujące własnym kontem bankowym). Nie może to być to osoba prywatna i jej prywatne konto. Zwracam Panu na to uwagę, żeby wcześniej to przemyśleć.

Gdyby miał Pan jakieś dodatkowe pytania, gdyby coś było niejasne, proszę pisać.

W imieniu Witryny Wiejskiej,

życzę Panu powodzenia w realizacji planów.

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!