Moja ukochana wieś. Z cyklu: Klub pod Gruszą

Moja ukochana wieś to pomysł na konkurs dla młodzieży, który pozwoli na przybliżenie historii rodzin, interesujących miejsc, zabytków z terenu gminy.

 

 

 

Mieszkańcy małych ojczyzn często nie dostrzegają wartości, jakimi charakteryzują się ich społeczności lokalne. Poszukują historycznej wiedzy, atrakcji turystycznych, interesujących postaci z dala od swoich miejscowości. Tymczasem nie ma przecież miejsc, które są historii pozbawione, a  niemal wszędzie żyli lub żyją interesujący ludzie. Znajomość tego, co bliskie może być ważnym etapem w rozumieniu historii Polski i historii powszechnej, a rodzinne archiwa nieocenioną skarbnicą lokalnej tradycji. W ramach konkursu mogą powstać albumy lub plakaty, prezentacje multimedialne, wywiady. Ich tematyka odnosić się może do: rysu historycznego miejscowości, historii charakterystycznego budynku albo magicznego miejsca, prezentacji osoby zasłużonej dla małej ojczyzny. Projekt będzie świetną okazją do zdobywania wiedzy, ale też promowania własnej miejscowości i wzmacniania poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

  • Pamiętaj, że celem projektu jest m.in. wzmacnianie poczucia  przynależności do społeczności lokalnej, promowanie osiągnięć i tradycji małej ojczyzny, dostrzeganie związków historii ze współczesnością. Konkurs to zadanie do zrealizowania, które będzie służyło celom.
  • Poszukaj partnera lub partnerów do organizacji konkursu. Patronat nad organizacją może objąć wójt gminy, czy lokalna grupa działania, patronat medialny – lokalna prasa.
  • Przygotuj regulamin konkursu i go upowszechnij. Podaj nazwę konkursu, jego cel, tematykę i formy prac, określ wiek uczestników, termin i sposób zgłaszania prac konkursowych oraz sposób ich oznaczenia, termin i formę ogłoszenia wyników, zasady oceny. Prześlij regulamin do szkół, świetlic wiejskich i innych podmiotów pracujących z młodzieżą na terenie gminy. Poproś lokalne media o publikację zasad konkurs na łamach ich wydawnictw.
  • Przygotuj miejsce, gdzie będą gromadzone prace.
  • Zorganizuj zespół do oceny prac. W jego skład mogą wejść np. nauczyciele, opiekunowie świetlic, przedstawiciel urzędu gminy.
  • Opracuj karty oceny prac. Powinny być zgodne z zasadami określonymi w regulaminie konkursu. Pozwolą na obiektywne dokonanie oceny prac i ułatwią zadanie jurorom.
  • Przygotuj dyplomy i nagrody.
  • Zaplanuj i zorganizuj prezentację prac, w trakcie której zostaną uhonorowani zwycięzcy. Dodatkową atrakcją spotkania może być koncert lub przedstawienie teatralne.
  • Pozyskaj środki na realizację projektu. Będą potrzebne przynajmniej na pokrycie kosztów związanych z promocją konkursu, jak również na nagrody. Możesz napisać wniosek o grant do fundacji. Wsparcia powinieneś szukać także w urzędzie gminy, u lokalnej grupy działania, przedstawicieli lokalnego biznesu, rady sołeckiej, rady rodziców. Nie zapomnij o pisemnej formie prośby!
  • Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz tez zaprosić dziennikarza na spotkanie.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Wzmacniamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

·  Promujemy tradycje i osiągnięcia małej ojczyzny.

·  Uczymy szacunku dla osiągnięć przodków.

·  Nawiązujemy współpracę z wieloma instytucjami i pozyskujemy sojuszników.

!

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!