Azymut – kraina wyobraźni. Z cyklu: KLUB POD GRUSZĄ

Azymut – kraina wyobraźni to pomysł na cykl zajęć, które wzbogacą śródroczną lub wakacyjną ofertę świetlicy wiejskiej lub świetlicy terapeutycznej. Jest to także oferta dla wszystkich tych organizacji, które pracują z dziećmi.

 

 

Zorganizowanie zajęć kształcących i rozwijających talenty artystyczne dzieci to  pomysł nie tylko na pożyteczne spędzenie czasu, ale też na stworzenie dzieciom doskonałej płaszczyzny doskonalenia talentów, rozwijania zainteresowań i osiągania sukcesów. Dzieci ze środowisk wiejskich, a w szczególności te, które wywodzą się ze środowisk ubogich nie mają zbyt wielu podobnych okazji. Dla nich projekt może być kolejnym „otwartym oknem na świat” i wzmacniającym pozytywne doznania doświadczeniem.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

  • Pamiętaj, że celem projektu może być: rozwijanie zainteresowań i talentów, uczenie poprzez współpracę i współdziałanie, kształcenie wyobraźni artystycznej, wzmacnianie lub budowanie poczucia własnej wartości. Warsztaty to zadanie, które będzie służyło założonym celom.
  • Ustal grupę beneficjentów i miejsce spotkań. Optymalna grupa to 10-15 osób zbliżonych wiekiem. Miejscem spotkań może być świetlica, sala lekcyjna. Warto organizować wszystkie zajęcia w tym samym pomieszczeniu i gromadzić tam wytwory pracy dzieci.
  • Określ liczbę godzin, tematykę, terminarz spotkań.  Warsztaty mogą być poświęcone baśniom i bajkom, przyrodzie, sztuce origami, tradycjom, muzyce, filmowi, sportowi, grom i zabawom,  ceramice, fotografii cyfrowej, przyjaźni. Przy wyborze kieruj się zarówno zainteresowaniami dzieci, z którymi będziesz pracować, jak też ich wiekiem i możliwością zorganizowania atrakcyjnych zajęć na dany temat. Zaplanuj 5-10 spotkań /np. 10 spotkań po 2 godziny, organizowanych w cyklu tygodniowym lub miesięcznym lub 10 spotkań organizowanych w ramach dwutygodniowych półkolonii/.
  • Przygotuj szczegółowy program projektu.  Pamiętaj, że zajęcia mają być okazją do aktywnego i twórczego spędzenia czasu. Są też szansą na podniesienie samooceny uczestników, jeśli stworzymy warunki do odniesienia sukcesu. W programie powinna się znaleźć duża ilość ćwiczeń artystycznych, prezentacje prac, aktywności wymagające współpracy i współdziałania. Konieczną formą pracy jest praca w parach lub małych grupach.
  • Sporządź listę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.  Uwzględnij koniecznie materiały do zajęć plastycznych /duże arkusze papieru, farby, pędzle, pastele olejne/ oraz słodycze /np. lizaki/ i napoje dla dzieci /herbata, woda z sokiem/.
  • Zaproś do współpracy sojuszników i wolontariuszy.
  • Pozyskaj środki na zakup materiałów i organizację zajęć. Możesz napisać wniosek o grant. Warto również zwrócić się o pomoc do rodziców, lokalnego biznesu, przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych, gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie zapomnij o pisemnej formie prośby!
  • Projekt nie jest tani, ale można go wdrażać przez dłuższy czas, stopniowo uzupełniając i wzbogacając zbiory. Pomoc sojuszników będzie bezcenna.
  • Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz tez zaprosić dziennikarza i pokazać mu efekt swojej pracy.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Uczymy dzieci współpracy i współdziałania

·  Rozwijamy wyobraźnię.

·  Kształcimy talenty artystyczne.

·  Stwarzamy dzieciom płaszczyznę osiągania sukcesów.

·  Nawiązujemy współpracę
z wieloma instytucjami i pozyskujemy sojuszników.

!

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!