Internetowa ściągawka dla przedsiębiorców – katalog ważnych stron internetowych

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem stron internetowych, które mogą być pomocne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

http://www.zrp.plZwiązek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją pracodawców, działającą od 1933 r. – wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych (1933-1972) i Centralny Związek Rzemiosła (1973-1989). Wraz z organizacjami terenowymi – 27 izbami rzemieślniczymi, 479 cechami rzemiosł oraz 222 spółdzielniami – tworzy największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego. Zrzesza ok. 300 tysięcy mikro, małych i średnich firm.

http://www.parp.gov.pl/   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

http://www.akademiaparp.gov.pl   Akademia PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany ze środków Unii Europejskiej.

http://www.pi.gov.pl/strona_glowna  Portal Innowacji
Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

https://www.arp.pl/  Agencja Rozwoju Przemysłu
Misją Agencji Rozwoju Przemysłu jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

http://www.bcc.org.pl  Business Centre Club
BCC Powstał, by jako instytucja wielopłaszczyznowa, wspierać przedsiębiorczych Polaków. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.

http://www.srp.plStowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a poprzez rozwój przedsiębiorczości prowadzenie aktywnej walki z bezrobociem. Stowarzyszenie świadczy nieodpłatne i odpłatne usługi na rzecz osób bezrobotnych, osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców z sektora MSP, rolników i członków ich rodzin.

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm   Portal Komisji Europejskiej
Portal ten został stworzony, by zapewnić łatwy dostęp do informacji na temat wszystkich polityk Unii Europejskiej oraz inicjatyw ważnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm  Portal Komisji Europejskiej
Praktyczne informacje oraz usługi administracji publicznej on-line w różnych językach dla przedsiębiorstw pragnących prowadzących działalność w innym państwie UE.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl   Portal Komisji Europejskiej
Portal Komisji Europejskiej  poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2007-2013. Znaleźć tu można informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej.

http://www.een.org.pl  Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznie 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 – 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres.
Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

http://www.pkpplewiatan.pl  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
PKPP Lewiatan skupia w 55 związkach regionalnych i branżowych ponad 3000 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE – będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Europejskiego Parlamentu i innych instytucji UE.

https://6krokow.pl/aip-akademickie-inkubatory-przedsiebiorczosci/ Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono 32 inkubatory, oferujące pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek.

http://www.funduszmikro.pl  Fundusz Mikro

Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej.
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębierczości poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsiębiorcy – Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 38 oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju.

http://www.praca.gov.pl/

Serwis informacyjny urzędów pracy.

http://www.gazeta-msp.pl/
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest ogólnopolskim miesięcznikiem ekonomicznym.

http://firma.money.pl
W ramach portalu Money.pl działa serwis dla firm www.msp.money.pl- kompendium wiedzy i zestaw narzędzi dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących się kadrami, księgowością i finansami firmy. Użytkownicy znajdą tu informacje i porady, codzienne wiadomości o zmianach w przepisach prawnych, wzory dokumentów i umów, bazy urzędów skarbowych i oddziałów ZUS, bazy przetargów, kalkulatory, wskaźniki i wiele więcej.

http://gospodarka.gazeta.pl/firma/0,0.html
Firma- serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Można tu znaleźć wzory umów, oraz wiele przydatnych informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

http://www.biznespartner.pl
Portal informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw.

http://firma.onet.pl/
Serwis gospodarczy w ramach portalu www.onet.pl .

http://mojafirma.infor.pl
Serwis informacyjny dla przedsiębiorców w ramach portalu www.infor.pl

http://www.ipo.pl
Portal IPO.pl jest dedykowany dla przedsiębiorców poszukujących kapitału na działalność bieżącą i inwestycyjną oraz atrakcyjnych inwestycji. Cele portalu to:
–  Regularne dostarczanie obiektywnych informacji finansowych i biznesowych w postaci artykułów, poradników, wywiadów, case studies, raportów i rankingów tematycznych.
– Pomoc przedsiębiorcom przy pozyskaniu kapitału w formie dotacji unijnych, kredytu bankowego, leasingu, faktoringu, venture capital, business angels, debiutu giełdowego oraz NewConnect.
– W jednym miejscu publikacja ofert finansowych, inwestycyjnych i biznesowych.

http://www.bankier.pl/firma/
Serwis dla przedsiębiorców w ramach portalu www.bankier.pl

http://www.egospodarka.pl
Misją serwisu eGospodarka jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi, pomoc w decyzjach i kojarzenie ludzi mających podobne problemy lub mogących sobie pomóc nawzajem. eGospodarka jest praktycznym poradnikiem Internetu dla małych i średnich firm.

***

aktualizacja 2020 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!