„One są wśród nas” – wsparcie dla dzieci przewlekle chorych – publikacje on-line

Książeczki z serii „One są wśród nas” zawierają wiedzę, która może stanowić dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów inspirację i ważną pomoc w sprawowaniu opieki nad chorym uczniem.

Książeczki powstały jako wynik prac Zespołu do spraw dzieci przewlekle chorych, powołanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze Pełnomocnika Do Spraw Równego Traktowania, w skład którego wchodzą: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Konsultant Krajowy do spraw pediatrii pani prof. Anna Dobrzańska.

Publikacje zostały przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Publikacje dostępne są w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji

***

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!