X Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to jeden z najważniejszy projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Projekty konkursowe powinny:

  • być skierowane do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych,
  • wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny,
  • prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych,
  • zakładać realne rezultaty proponowanych działań.

Pula środków przewidzianych na granty: 1.000.000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022 roku do godz. 23:59

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Wniosek Konkursowy
Sprawozdanie Częściowe
Sprawozdanie Końcowe

Źródło: https://dozfundacja.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.12.2021
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!