Webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”

Z okazji rocznicy 25-lecia działalności Polskie Biuro Eurydice zaprasza swoich odbiorców i wszystkich zainteresowanych na webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”, które odbędzie się 17 listopada 2021 o godz. 10.00 on-line.

Celem webinarium jest promocja publikacji Komisji Europejskiej opracowanych przez sieć Eurydice, które dotyczą zapewniania równych szans w edukacji. Tematyka webinarium nawiązuje do jednego z głównych priorytetów unijnych: budowania spójnych społeczeństw i sprzyjania włączaniu wszystkich grup społecznych w proces uczenia się.

Podczas webinarium uczestnicy zapoznają się z różnymi aspektami zapewniania równych szans w edukacji – od edukacji szkolnej po szkolnictwo wyższe, a w szczególności z tematyką:

  • Zapewniania równych szans w edukacji szkolnej (na podstawie publikacji Eurydice Equity in School Education in Europe)
  • Edukacji włączającej
  • Zapewniania równych szans w szkolnictwie wyższym
  • Polityki młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodych ludzi z grup defaworyzowanych.

Oprócz wystąpień ekspertów planowane jest podsumowanie obrad w formie dyskusji panelowej.

Całość webinarium będzie organizowana online, na platformie zoom.

program     rejestracja

Źródło: https://eurydice.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.11.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 17.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 17.11.2021
Miejsce wydarzenia: On-line
Organizator: Polskie Biuro Eurydice

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!