Startuje VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości zrealizowanego projektu. Ponadto przedsięwzięcie musi być zakończone ale mogło być realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Formularz zgłoszeniowy zawiera konkretne pytania, na które należy odpowiedzieć rzeczowo wskazując skalę przedsięwzięcia oraz istotę projektu odpowiadając na 5 pomocniczych pytań. Dla przykładu zapis „wiele osób brało udział w warsztatach” jest zbyt ogólny i trudny w ocenie. Lepiej napisać „18 osób brało udział w warsztatach”. Inny przykład „w wyremontowanej sali wiejskiej odbywa się wiele imprez integrujących mieszkańców”. Tutaj trzeba wymienić te imprezy, warsztaty czy inne aktywności nazywając je po imieniu. Stosowanie takich ogólników obniża wartość projektu.

Do składanego formularza należy dołączyć wymienione w regulaminie załączniki w wersji papierowej: 1. Oświadczenie autora zdjęć. 2. Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu projektu. 3. Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa; na płycie CD/DVD: 10 zdjęć obrazujących przebieg inicjatywy i efekt końcowy oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej (MSWord) tożsamy z jego przesłaną i podpisaną wersją wpiętą w skoroszyt.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w maju 2023 roku. Zwycięzca otrzyma statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową, pozostali finaliści będą uhonorowani dyplomami i również nagrodami pieniężnymi.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem konkursu panią Grażyną Sędziak tel. 797 901 112; e-mail: biuro@wss.konin.pl

Do pobrania:

  1. Regulamin.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie autora zdjęć.
  4. Oświadczenie wójta/burmistrza.
  5. Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa.

Źródło: http://kss.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 12.11.2022
Zakończenie wydarzenia: 28.02.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!