Trwa nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2024 roku

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2024 roku.

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych. 

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu;
  2. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  3. działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości;
  4. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  5. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

 

Trwa nabór

Wnioski do programu można składać od 25 kwietnia 2024 r. do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – witkac.pl

Przy opracowaniu wniosku zachęcamy do skorzystania z instrukcji zamieszczonej w materiałach do pobrania.

W latach 2016-2023 do programu Wspólnie dla dziedzictwa wnioski złożyło ponad 1200 organizacji pozarządowych. 303 organizacje otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów, angażujących ponad 5000 wolontariuszy, dla których ważna jest troska o dziedzictwo kulturowe. Na realizacje tych działań Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ośmiu edycjach konkursu przeznaczyło 9,7 mln zł. Budżet dziewiątej edycji programu w 2024 roku wynosi 1 220 000,00 zł.

UWAGA ! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

10 maja zapraszamy na webinarium dotyczące programu „Wspólnie dla dziedzictwa”

Do pobrania

 

Program jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źródło: https://nid.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.05.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.04.2024
Zakończenie wydarzenia: 27.05.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!