Rekrutacja na studia podyplomowe: Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych

STUDIA PODYPLOMOWE

PT. „ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH

DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH”

październik 2021 – czerwiec 2022

tryb ONLINE

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) prowadzi obecnie nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pt. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Dokumenty kandydatów przyjmowane są do 10 września 2021 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przesłanie  kompletu wymaganych dokumentów (w załączeniu) na adres email:
ewa.sierakowska@ierigz.waw.pl

Łączna opłata za studia wynosi 3 100 zł.

Możliwość uiszczenia opłaty w ratach.

 

Opis studiów 2021/2022

Program studiów 2021/2022

Podanie i kwestionariusz osobowy 2021/2022

Regulamin studiów 2021/2022

Umowa 2021/2022

Źródło: https://www.ierigz.waw.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.10.2021
Zakończenie wydarzenia: 30.06.2022
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Organizator: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB)

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!