PROO Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – nadal trwa nabór wniosków!

PROO 5 skierowane jest do organizacji, które znalazły się w trudnej sytuacji ograniczającej realizację ich celów statutowych i działalności programowej. W praktyce oznacza to, że organizacja może otrzymać dotację bez wkładu własnego, na pokrycie niespodziewanych wydatków, kosztów uczestnictwa w wydarzeniach życia publicznego lub kosztów działalności w ramach organizacji międzynarodowej.  

Nabór wniosków w ramach konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

– pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

– pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

– pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Wniosek można złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10:00 – 15:00.

Więcej informacji

Źródło: https://niw.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 08.04.2021
Zakończenie wydarzenia: 30.11.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!