Projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”

Liderem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Partnerem projektu jest Edukacja Bez Barier – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce.

Cel projektu

Celem tego pilotażowego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich. Osoby te, w efekcie długofalowym, będą szkolić oraz przekazywać nabyte umiejętności innym zainteresowanym podniesieniem kompetencji cyfrowych osobom w swojej społeczności. Przyczyni się to znacznie do przyspieszenia cyfryzacji wsi i zmniejszenia wykluczenia cyfrowego małych społeczności. Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się także, co jest celem nadrzędnym, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID 19.

Uczestnicy projektu

Projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” dedykowany jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich z terenów objętych pilotażem w następujących powiatach:

  • województwo mazowieckie : pułtuski, garwoliński, ostrowski
  • województwo lubelskie: biłgorajski
  • województwo kujawsko-pomorskie:  włocławski, toruński
  • województwo świętokrzyskie: konecki
  • województwo dolnośląskie: oleśnicki
  • województwo zachodniopomorskie: łobeski
  • województwo podlaskie: łomżyński
  • województwo małopolskie: tarnowski
  • województwo lubelskie: rycki

Opis projektu

Wsparciem w Projekcie, zostanie objętych 1200 członkiń/członków Kół Gospodyń Wiejskich z 12 powiatów, średnio 10 Kół Gospodyń Wiejskich z każdego powiatu, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do Projektu.Szkolenia będą realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Szkolenia stacjonarne, będą realizowane na dwóch poziomach: optimum (podstawowy) oraz premium (średnio zaawansowany), szkolenia online na poziomach: certyfikowany B2 Podstawy pracy w sieci (podstawowy) lub certyfikowany S7 Współpraca online (średnio zaawansowany).

Okres realizacji

od 15.08.2022 do 31.03.2023

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

e-mail: projekty@bezbarier.org.pl

tel: 22 112 04 88

Dokumentacja rekrutacyjna

Źródło: http://bezbarier.org.pl/projekt_cyfrowe-kgw.html

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.08.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.03.2023
Miejsce wydarzenia: Wybrane powiaty
Organizator: CPPC, Fundacja Edukacja Bez Barier

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!