Program Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport Wszystkich Dzieci.

Nabór dotyczy trzech zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 mln zł (uwaga – nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu  i jest prowadzony w formie papierowej).

  • Termin składania wniosków: do 31.01.2022 r.
  • Termin rozpatrzenia wniosków: do 21.02.2022 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).

  • Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.
  • Termin rozpatrzenia wniosków: do 20.04.2022 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe –  30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

  • Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.
  • Termin rozpatrzenia wniosków: do 31.03.2022 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Głównymi celami programu są:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim, w tym do państwowych instytutów badawczych.

Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.

Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.01.2022
Zakończenie wydarzenia: 18.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!