Program grantowy dla KGW „Eko-gospodyni”

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowania to 100 tys. złotych!

Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

a) organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

b) organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

c) organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

d) organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

e) organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.

f) doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych,

g) doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku,

 

Zasady udziału w Programie grantowym:

  • Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie edukacji ekologicznej i/lub promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wynosi 100 tys. zł!
  • Projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 8 tys. zł!
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator
  • Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek!
  • Więcej szczegółowych informacji na temat Programu grantowego można znaleźć w Regulaminie.
  • Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook:  do dnia 15 września 2023 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Organizator pod następującymi numerami telefonów:  695-002-748 oraz 695-650-476, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na konkurs@pomaganie-krzepi.pl lub wiadomości za pomocą profilu Facebook Fundacji.

Źródło: https://www.pomaganie-krzepi.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.05.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.07.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!