„Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy”

„Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy” to Konkurs grantowy, którego Organizatorem jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Konkurs realizowany jest w ramach wsparcia finansowego Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce.

Celami konkursu są: działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób z Ukrainy w lokalnym życiu społecznym, działania wspierające integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskim systemie edukacji, działania wspierające uchodźców w procesie powrotu do Ukrainy.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty muszą być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być obszar metropolitarny, miasto, dzielnica, powiat lub gmina.

Do udziału w konkursie uprawnione są: stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach; fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obowiązkowy jest także udział Partnera samorządowego, którego list z poparciem należy załączyć podczas składania listu intencyjnego.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – składanie listów intencyjnych za pośrednictwem generatora online, II etap – składanie wniosków zgodnych ze wzorem (Zał. nr 1 do Regulaminu) za pośrednictwem generatora online, do którego dostęp otrzymają zakwalifikowane podmioty oraz prezentacja projektów, w której udział oprócz Komisji Konkursowej wezmą także zaproszeni Eksperci z głosem doradczym.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz składania listów intencyjnych, na które czekamy do 24 kwietnia 2024 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Unia Metropolii Polskich

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.04.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 09.04.2024
Zakończenie wydarzenia: 10.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!