Nowa edycja programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego

Wystartowała druga edycja programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego. „Odpowiedzialni społecznie”, „Z kobietami-patriotkami”, „Polska dziś i jutro”, to trzy sprawdzone programy znane już z ubiegłego roku, które będą miały swoją kontynuację. Szczegółowe informacje o ich celach, zasadach zainteresowani znajdą na odrębnych stronach programowych.

Odpowiedzialni społecznie

Program skierowany jest do jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych związanych m.in. z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych, oraz działaniami humanitarnymi.

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy szczególną uwagę zwracamy na działania skierowane na pomoc uchodźcom, ofiarom trwającego konfliktu.

Szczegółowe informacje

 


 

Z kobietami-patriotkami

Promocja polskiej historii jest dla Fundacji jednym z kluczowych wyzwań. Zależy nam na kształtowaniu i wzmacnianiu patriotycznych postaw a także wspieraniu inicjatyw przypominających o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród.

Szczególną rolę w tej bogatej, często trudnej historii odegrały kobiety. To właśnie z myślą o nich kontynuujemy program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów nawiązujących do dokonań Polek-Patriotek. Zachęcamy organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.

Szczegółowe informacje


Polska dziś i jutro

„Polska dziś i jutro” to trzeci z programów grantowych, który będzie realizowany także w 2024 roku. Jego cele skierowane są na promowania polskiej kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Jednocześnie poszukujemy nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Naszym celem jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury.

Program skierowany jest do podmiotów, którym bliskie są ww. wartości i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.

Szczegółowe informacje

Źródło: https://www.fundacja.totalizator.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 10.02.2024
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Totalizatora Sportowego

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!