Nabór wniosków w jesiennej edycji konkursu Funduszu Pomocowego

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do drugiego otwartego konkursu grantowego. 

W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na wsparcie  instytucjonalne swojej organizacji.

Odbiorcy działań

Działania projektowe przyniosą korzyści dzieciom i młodzieży z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) lub ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://fed.org.pl

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.11.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 30.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 03.11.2022
Miejsce wydarzenia: Miejscowości do 50 tys. mieszkańców
Organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Dane kontaktowe ↓

od 30.09.2022
do 03.11.2022

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!