Konkurs „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”

W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

 • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj.z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł.

Udział własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego Projektu.

W czasie trwania konkursu poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie www.gramywygrywamy.pl to w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.

Aby ubiegać się o darowiznę należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem (do pobrania na dole strony),
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet, niezbędne dokumenty w tym zgody i oświadczenia,
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony,
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zalogować się do systemu (o ile jest już założony profil organizacji) lub zarejestrować się w generatorze wniosków
  UWAGA!–do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji,
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty
  UWAGA! – jeżeli organizacja:
  – nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana np. Rejestru Instytucji Kultury lub Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych itp,
  – jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wnioski dołączyć pełnomocnictwa tych osób,
 • nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”
  UWAGA!– jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on brał udziału w konkursie,
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”,
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA!– system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie obowiązkowe pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

Wnioski można składać w terminie od 22 lipca do 13 września 2022 r.

Regulamin konkursu

Źródło: https://www.fundacjalotto.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 13.09.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!