Konkurs o Nagrodę Międzykulturową 2022

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę Międzykulturową.

Intercultural Achievement Award (IAA) jest kluczowym projektem wspierającym dialog międzykulturowy. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne projekty realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i którzy z tej szansy chcą skorzystać, którzy zaangażowani są w sprawy środowiska naturalnego a także ci, którzy w celach budowania międzykulturowego porozumienia najlepiej wykorzystują najnowsze technologie.

 

Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?

Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne.  Wyłączone są z niego organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

 

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:

• Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość”
• Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony aktualnemu wydarzeniu”
• Kategoria Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym”
• Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”
• Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  interkulturowe”

Możliwe jest zgłoszenie jednego i tego samego projektu w kilku kategoriach. Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wys. 6.000 – 10.000 Euro.

Więcej informacji

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.04.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 10.04.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Europa
Organizator: Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!