Konkurs filmowy „Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie pod nazwą „DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE, A OCHRONA WÓD”.

Konkurs rozpoczął się 1.03.2023 r. i zakończy się 28.04.2023 r.

Film musi być wykonany i zgłoszony do konkursu przez grupę uczniów liczącą 5 osób.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 28 kwietnia do godziny 14.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa”,  (liczy się data wpływu do Organizatora):

 • film na CD/DVD/PENDRIVE
 • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu i recenzję filmu dokonaną przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.
 • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
 • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.

Kategorie filmów:

I kategoria dobre praktyki rolnicze, które pozytywnie wpływają na:

 • ograniczenie zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych,
 • oszczędzanie wody w gospodarstwie rolnym,
 • wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym,
 • retencjonowanie wody w glebie i w krajobrazie rolniczym

II kategoria rolnictwo przyszłości – Jak zmieni się rolnictwo pod wpływem zmian klimatu?

III kategoria Konsument przyszłości – Jak globalne ocieplenie wpłynie na naszą świadomość konsumencką i jak to zmieni nasze nawyki żywieniowe?

 

Kryteria oceny, które zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie materiału filmowego:

 • Zawartość merytoryczna filmu (10 pkt.)
 • Sposób zaprezentowania treści (10 pkt.)
 • Jakość i profesjonalizm wykonania (10 pkt.)
 • Pomysłowość (10 pkt.)
 • Walory edukacyjne (10 pkt.)

W konkursie przewidziano przyznanie takich samych nagród za zdobycie przez Grupy uczniów kolejnych 6 miejsc z najwyższą liczbą punktów, w postaci:

 • elektronicznego zegarka z opcją krokomierza, pogodynki, pulsometru dla każdego członka zwycięskiej Grupy uczniów,
 • 3 dniowy wyjazd szkoleniowy pn. Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód dla każdego członka zwycięskiej Grupy uczniów oraz dodatkowo dla 5 uczniów (wskazanych przez daną szkołę) z każdej szkoły, z której pochodzi zwycięska Grupa uczniów, który odbędzie się w czerwcu 2023 r., po uzgodnieniu terminu ze szkołami.

 

Dokumenty konkursowe dostępne są do pobrania na stronie internetowej FDPA

 

Źródło: http://www.fdpa.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.04.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.03.2023
Zakończenie wydarzenia: 28.04.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!