Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Szczegóły Konkursu w jego Regulaminie.

Ważne terminy:
25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Materiały

Regulamin XXI Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

formularz zgłoszeniowy

arkusz oceny

plakat Konkursu BGR 2024

 

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.03.2024
Zakończenie wydarzenia: 25.04.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: KRUS, MRiRW, PIP, ARiMR, KOWR

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!