Konferencja „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, organizowanej we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM), w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą. Ideą konferencji jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą, w tym roślinną i zwierzęcą, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, zarówno tych obecnie dostępnych na polskim rynku, oraz takich, które funkcjonują w fazie prototypu lub pilotażu. Wydarzenie będzie również doskonałym miejscem do prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcję rolniczą, dostępności do informacji o tej produkcji zbieranych w wielu systemach i bazach danych oraz integracji takich danych wraz udostępnieniem rolnikowi.

Wydarzenie odbędzie się w formie prelekcji wraz sesjami tematycznymi moderowanymi przez ekspertów wg poniższych kategorii:

  • IT w produkcji roślinnej (rolnictwo precyzyjne, drony, zobrazowania satelitarne)-
  • IT w produkcji zwierzęcej (sensory douszne, monitoring behawioru, czujniki mikroklimatu)
  • IT wspomagające zrównoważoną produkcję (kalkulatory emisyjności, monitoring zasobów, optymalizacja środków produkcji)
  • Internet rzeczy w ekosystemie dostaw żywności (traceability, blockchain)
  • Integracja systemów informatycznych oraz transfer danych
  • IT w ekonomice i finansach (systemy zarządzania produkcją rolniczą)

Konferencja pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2021 w Warszawie.

Dokładne miejsce realizacji wydarzenia zostanie podane do Państwa wiadomości po zakończonej procedurze przetargowej.

W przypadku gdy sytuacja związana z epidemią wirusa Sars-COV-2 nie pozwoli na organizację konferencji w powyższym terminie, odbędzie się ona w pierwszym możliwym do zrealizowania terminie, o który poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, a także miejsca parkingowe dla uczestników konferencji.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów formularzy karty zgłoszenia uczestnictwa oraz w przypadku chęci skorzystania z promocji konkretnego rozwiązania IT również karty informacyjnej,  na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do 19  listopada 2021 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma ww. potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną wyżej skrzynkę mailową. Konferencja planowana jest na 70  osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, po  22 listopada br.

 

Do pobrania:

Ramowy programlink zewnętrzny pdf 246 KB

karta zgłoszenia uczestnictwa doc 110 KB

Karta informacyjna docx 362 KB

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.11.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 30.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 01.12.2021
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!