„Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują”

Konferencja 21 października w biurze RPO.

Problematyka ochrony zwierząt jest tematyką delikatną i zasługującą na poważne traktowanie.

Wstępna analiza wniosków zgłaszanych przez obywateli do Biura Rzecznika Praw Obywatelskiego pozwoliła na ustalenie, że art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wymaga powtórnego przemyślenia i przeanalizowania. Stąd zrodził się pomysł na zorganizowanie konferencji, w ramach której będzie możliwe przeprowadzenie rzeczowej dyskusji pomiędzy pracownikami naukowymi polskich uczelni wyższych, osobami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa, praktykami prawa oraz osobami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ich hodowlą.

„Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują” to tytuł konferencji i zarazem przedmiot analiz referatów, które zostaną na niej przedstawione. Wymiana poglądów i dyskusja pozwolą pokazać obraz ochrony praw zwierząt w Polsce oraz status prawny i uprawnienia osób, które podejmują się interwencji w ich ochronie. Rozmowa o przesłankach, którymi winni się kierować upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pozwoli podnieść świadomość prawną obywateli co do obecnie obowiązującego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz wypracować postulaty de lege ferenda.

Istotną kwestią rozważań będą prawne uwarunkowania roli lekarza weterynarii w procedurze odebrania zwierzęcia oraz relacje pomiędzy prawem własności a ochroną zwierzęcia przed cierpieniem.

Konferencja odbędzie się 21 października o godz. 11.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Konferencja będzie także transmitowana on-line, aby jak najszerzej upowszechnić ten ważny społecznie temat i umożliwić uczestnictwo osobom zainteresowanym w wielu miejscach w Polsce.

Limit miejsc na udział w konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich został wyczerpany. Zarejestrować się na transmisję on-line można przez formularz https://bip.brpo.gov.pl/formularz/RPO-konferencja-prawa-zwierzat

PROGRAM

Otwarcie konferencji i słowo wstępne

11:00 – 11:20  zastępczyni RPO dr Hanna Machińska

Panel 1 –  moderator Michał Hara, Biuro RPO

11:20 – 11:45 Zwierzę nie jest rzeczą – o postulacie dereifikacji zwierząt w kontekście teorii praw podstawowych  – dr hab. Dorota Probucka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

11:45 – 12:10 Bieżące prace Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie uregulowania zagadnienia związanego z odbieraniem zwierząt właścicielowi – Wojciech Albert Kurkowski, pełnomocnik ministra rolnictwa i rozwoju wsi do spraw zwierząt

12:10 – 12:40 Odebranie zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt de lege lata i de lege ferenda – dr Agnieszka Gruszczyńska, Uniwersytet SWPS; adw. Dorota Dąbrowska

12:40 – 13:10 Prawne aspekty działalności interwencyjnej organizacji ochrony praw zwierząt, a prawa i obowiązki hodowców – dr Magdalena Silska, European University Institute Florence/Italy; adw. Katarzyna Topczewska, OTOZ Animals

13:10 – 13:40 Dyskusja

13:40 – 14:00 Przerwa

Panel 2 – moderator adw. Agnieszka Krukowska

14:00 – 14:25 Status prawny członka organizacji zajmującej się odbieraniem zwierząt – co wolno robić odbierając zwierzę, a co wymaga zmian? – Konrad Kuźmiński, prezes zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt

14:25 – 14:50 Prawne uwarunkowania roli lekarza weterynarii w procedurze odebrania zwierzęcia – lek. wet. Andrzej Dzikowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14:50 – 15:15 Odebranie zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt a stan wyższej konieczności w Kodeksie karnym – dr Piotr Zakrzewski, Biuro RPO, UKSW w Warszawie

15:15 – 15:40 Prawo własności a ochrona zwierzęcia przed cierpieniem – studium przypadku – adw. Karolina Kuszlewicz

15:40 – 16:10 Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

16:10  zastępczyni RPO dr Hanna Machińska

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.10.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 21.10.2021
Zakończenie wydarzenia: 21.10.2021
Miejsce wydarzenia: On-line
Organizator: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!