„Ferie z ekonomią 5”. Startuje nabór szkół podstawowych do projektu edukacyjnego

Zimowa przygoda z ekonomią.

Gry i zabawy ekonomiczne, wizyta w banku i u lokalnego przedsiębiorcy, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – na uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z obszarów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców czeka tydzień przygody z ekonomią. Nabór szkół trwa od 19 września do 13 października br.

O projekcie

„Ferie z ekonomią” to projekt edukacji ekonomicznej adresowany do uczniów 6. i 7. klas szkół podstawowych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną i finansową.  Podczas jednego tygodnia ferii zimowych, uczniowie, uczestnicząc w grach i zabawach ekonomicznych zdobywają wiedzę m.in. z zakresu postaw przedsiębiorczych, bankowości, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania roli pieniądza w gospodarce narodowej. Zajęcia w czasie ferii prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu WOS, który otrzymuje odpowiednie przeszkolenie oraz autorskie scenariusze zajęć. Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

 

Co daje udział w projekcie?

Udział w projekcie daje bardzo dużo korzyści: uczniowie zdobywają cenną i przydatną wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje kluczowe, a także w ciekawy i angażujący sposób spędzają ferie zimowe. Dzięki licznym konkursom mogą wygrać atrakcyjne nagrody.

Nauczyciele natomiast poszerzają swoją wiedzę z aktywnych metod nauczania oraz z zakresu m.in. trendów na rynku pracy, finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Dla nauczycieli przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie zajęć.

 

Kto może zgłosić się do projektu?

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski, które są zlokalizowane na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Projekt skierowany jest zarówno do szkół publicznych, jak i niepublicznych. Projektem objętych zostanie 50 szkół, które nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu FZE (w 3 i 4 edycji) oraz zadeklarują udział nie mniej niż 10 i nie więcej niż 18 uczniów.

Zgłoszenia do projektu dokonuje szkoła poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie projektu: www.feriezekonomia.pl. Wypełniony formularz wraz z informacją o nauczycielu, należy wysłać w wersji zeskanowanej na adres mailowy fze@efrwp.com.pl. Nabór szkół do projektu prowadzony jest od 19 września do 12 października 2022 roku.

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji „Ferii z ekonomią” te szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w jego 3 i 4 edycji. Udział w projekcie to nowe doświadczenie – dla nauczycieli to okazja do poznania aktywnych metod nauczania, dla uczniów z kolei możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Zimowa przygoda z ekonomią to ciekawy pomysł dla młodych osób na efektywne spędzenie części przerwy zimowej od nauki, a tym samym możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej – niezbędnej w każdej dziedzinie czekającego ich dorosłego życia. To także okazja na wzmocnienie kompetencji kluczowych, dzięki którym łatwiej będzie im sprostać wyzwaniom i trudnościom w gwałtownie zmieniającym się świecie mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Projekt „Ferie z ekonomią” to efekt wieloletnich doświadczeń Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej związanych z realizacją programów edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży i kontynuacja projektu pierwotnego „Na własne konto”, prowadzonego w latach 2011-2017. Stanowił on uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów z gimnazjów położonych na terenach wiejskich w całej Polsce. Projekt „Ferie z ekonomią” został zainicjonowany w 2017 roku i został dostosowany do nowej podstawy programowej oraz grupy uczestników, jakimi byli uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych. W czterech edycjach projektu „Ferie z ekonomią” wzięło udział ponad 3,5 tysiąca uczniów. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez ekspertów i wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej na stronie www.feriezekonomia.pl

 

***

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

Źródło: Informacja przesłana przez organizatorów

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 20.10.2022
Miejsce wydarzenia: Zzkoły podstawowe z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.
Organizator: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP)

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!