Erasmus+ 2023: poznaj zasady i terminy

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Poniżej prezentujemy zaproszenie do składania wniosków na rok 2023 dotyczące wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”:

Zaproszenie do składania wniosków 2023

Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro.

W związku ze znacznym wzrostem wskaźników inflacji między styczniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić korektę w wysokości +12,27%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). W ten sposób Komisja wychodzi naprzeciw potencjalnym beneficjentom, którzy m.in. w formie petycji zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Najbliższe terminy naborów w 2023 roku

 • 14 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcje i sieci „Jean Monnet”
 • 16 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
 • 23 lutego 2023 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
 • 28 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym
 • 8 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • 9 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
 • 15 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Projekty przyszłościowe
 • 22 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Przewodnik po programie Erasmus+ 2023

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2023, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

Wszystkie 23 wersje językowe przewodnika znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: Erasmus+ Programme Guide 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i życzymy powodzenia w przygotowywaniu wniosków!

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Źródło: https://erasmusplus.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.06.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.02.2023
Zakończenie wydarzenia: 01.06.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRSE

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!