Dom Kultury+ Edycja 2023. NABÓR WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023. W tej edycji można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań: Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE lub Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE.

Program Dom Kultury+ Edycja 2023 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację jednego z dwóch rodzajów zadań:

Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE

Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE składa się z dwóch części:

  • Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  • Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

W realizacji I i II części Zadania I – INICJATYWY LOKALNE uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą.

Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE

Zadanie II  – PARTNERSTWO LOKALNE polega na realizacji kompleksowych działań i obejmuje powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego; przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury; wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy; ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy

W kompleksowej realizacji Zadania II – PARTNERSTWO LOKALNE uczestniczy wskazany przez NCK mentor, pełniący funkcję doradczą i wspierającą.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

    1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
    2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

przy czym:

  • o dofinansowanie w Zadaniu I – INICJATYWY LOKALNE nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2020-2022);
  • o dofinansowanie w Zadaniu II – PARTNERSTWO LOKALNE nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w roku 2022 ani podmioty, które nigdy nie były beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne).

Wnioski należy składać poprzez system SOP

Nabór wniosków trwa do 19 grudnia 2022 roku.

Źródło: https://nck.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.12.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 18.11.2022
Zakończenie wydarzenia: 19.12.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!