Debata Fundacji Batorego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie „Instytucja kultury w kleszczach polityki” – 27 września, g. 18:00

W poniedziałek, 27 września w godz. 18:00-19:30 Fundacja Batorego oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na debatę publiczną poświęconą roli narodowych instytucji kultury oraz granicom polityki kulturalnej państwa. Po dyskusji odbędzie się pokaz online pierwszego odcinka serii filmowej MSN, pt. “CO DALEJ?”, poświęconego Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Transmisja na żywo będzie tłumaczona na polski język migowy i dostępna na profilach Fundacji Batorego na Facebooku oraz YouTube

Działalność publicznych instytucji kultury nierzadko wywołuje emocje. Instytucja kultury wyłania się z tych sporów jako przestrzeń twórczych poszukiwań oraz nieustannych renegocjacji wartości i symbolów ważnych w życiu jednostek i wspólnot. Nie wszyscy jednak zgadzają się z taką rolą publicznych instytucji kultury, zwłaszcza tych o statusie instytucji narodowych i zwracają uwagę, że ich misja wynika bezpośrednio ze zobowiązania wobec narodu, a zobowiązanie to konkretyzuje polityka kulturalna państwa.

W świetle ustawy ramy działania państwowej instytucji kultury określa jej statut, a o programie decyduje dyrektor powoływany na czas określony, dysponujący zapewnioną ustawowo niezależnością. Nic więc dziwnego, że powołania dyrektorów instytucji kultury często budzą emocje i są ważnym instrumentem polityki kulturalnej, bo mają bezpośredni wpływ na działalność programową i artystyczną instytucji. Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Stary Teatr w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie, czy – ostatnio – niepewna przyszłość Galerii Zachęta – to tylko kilka przykładów instytucji, w których dyrektorskie nominacje wywołały żywą debatę. Dyskusje i spory nie dotyczyły w istocie wyborów personalnych, lecz związanych z nimi wizji programowych, ideologicznych i politycznych.

Jakie są granice politycznej autonomii ministra w kształtowaniu programu podległych mu instytucji poprzez decyzje personalne? Jakie są granice autonomii programowej dyrektorów instytucji? Jaki wpływ na kształtowanie programu instytucji mają i powinni mieć politycy? Jaki wpływ na kształtowanie programu instytucji mają i powinni mieć ich odbiorcy? Czy debatę o kulturze, sztuce i instytucjach kultury można oderwać od logiki politycznej polaryzacji?

W debacie udział wezmą:

  • Jerzy Fedorowicz (senator RP)
  • Alicja Knast (dyrektorka Galerii Narodowej w Pradze)
  • Michał Łuczewski (Wydział Socjologii UW)
  • Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana)
  • Kazimierz Michał Ujazdowski (senator RP)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Więcej informacji na stronie: https://www.batory.org.pl/wydarzenia/narodowe-panstwowe-autonomiczne-instytucje-kultury-w-kleszczach-polityki/

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.09.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 27.09.2021
Zakończenie wydarzenia: 27.09.2021
Miejsce wydarzenia: On-line
Organizator: Fundacja Batorego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!