2. nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy do aplikowania w drugim naborze wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne. Nabór potrwa od 4 do 30 kwietnia 2024 roku. W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń.

O naborze

Celem międzynarodowych inicjatyw jest wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

  • Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
  • Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
  • Ukrainy.

 

Nabór wniosków trwa od 4 do 30 kwietnia 2024 r. Decyzje o dofinansowaniu inicjatyw zostaną podjęte do 15 maja br.

Pierwsza edycja naboru wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne trwała od 23 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Informacje o przyznanych dotychczas dofinansowaniach inicjatyw znajdują się TUTAJ.

 

Na co można pozyskać środki?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie:

  • stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
  • job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
  • innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

 

Finansowanie inicjatywy może wynieść:

  • do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców),
  • do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).

 

Przyznane dofinansowanie może stanowić do 100% wydatków w ramach inicjatywy (nie jest wymagany wkład własny).

Wszystkie działania w ramach inicjatywy powinny zakończyć się nie później niż 30 września 2024 r. Z dofinansowania można pokryć wydatki poniesione od dnia ogłoszenia wyników naboru.

W przypadku inicjatyw obejmujących staże lub działania typu job-shadowing, taki element inicjatywy może trwać od 5 do 10 dni roboczych przeznaczonych bezpośrednio na wizytę w organizacji goszczącej.

 

Kto i jak może złożyć wniosek?​

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AOFR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji).

Wnioski muszą być złożone w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.

Wnioskodawcy nie muszą być grantobiorcami Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.

Jedna organizacja może złożyć wyłącznie jeden wniosek w ramach naboru.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 04.04.2024
Zakończenie wydarzenia: 30.04.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRDL, FED, FRSI

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!