Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Redakcja naukowa: Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz. Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wydanie 2 zmienione, Warszawa 2023. Niniejsza publikacja jest chroniona licencją CC BY-SA 4.0.

Wpływ zmiany klimatu na lasy. Komunikat Polskiej Akademii Nauk

Komitet Problemowy ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN wzywa do opracowania wielowymiarowej, opartej na dialogu społecznym polityki leśnej, która będzie łączyła szybko rozwijającą się wiedzę naukową na temat tych złożonych ekosystemów z potrzebami i interesami różnych grup społecznych.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!