Wpływ zmiany klimatu na lasy. Komunikat Polskiej Akademii Nauk

Komitet Problemowy ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN wzywa do opracowania wielowymiarowej, opartej na dialogu społecznym polityki leśnej, która będzie łączyła szybko rozwijającą się wiedzę naukową na temat tych złożonych ekosystemów z potrzebami i interesami różnych grup społecznych.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!