Europa musi zrobić więcej, aby dostosować się do zmian klimatu

Europa musi podjąć natychmiastowe działania w celu sprostania szybko rosnącym wyzwaniom klimatycznym – poinformowała Europejska Agencja Środowiska (EEA) w swojej pierwszej Europejskiej Ocenie Ryzyka Klimatycznego (EUCRA), opublikowanej 11 marca, w której zidentyfikowano 36 poważnych zagrożeń.

Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów. Klimada 2.0

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2023.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!