Co sołtys zrobić może, kiedy wieś pomoże?

„Jestem nieustannie zadziwiona, że sołtysi chcą świętować edukując się” – powiedziała Grażyna Jałgos-Dębska otwierając 16 marca konferencję przygotowaną z okazji Dnia Sołtysa w Rzekuniu. Wiejscy liderzy zjechali się z całej Polski, żeby zainspirować innych swoimi działaniami i dać się zainspirować. Na spotkanie „Sukcesy sołeckie – energią wsi” zaprosiły Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz… Czytaj dalej Co sołtys zrobić może, kiedy wieś pomoże?

Sołtysi z propozycją zmian legislacyjnych w Sejmie RP

11 marca 2024 grupa aktywnych sołtysów z różnych miejsc w Polsce spotkała się z Marszałkiem Sejmu RP i przedstawiła propozycje zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania sołectw jako jednostek pomocniczych gminy, sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa oraz funduszu sołeckiego jako instrumentu rozwoju lokalnych społeczności wiejskich.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!