Sołtysi z propozycją zmian legislacyjnych w Sejmie RP

11 marca 2024 grupa aktywnych sołtysów z różnych miejsc w Polsce spotkała się z Marszałkiem Sejmu RP i przedstawiła propozycje zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania sołectw jako jednostek pomocniczych gminy, sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa oraz funduszu sołeckiego jako instrumentu rozwoju lokalnych społeczności wiejskich.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!