Sołtysi z propozycją zmian legislacyjnych w Sejmie RP

sejm

11 marca 2024 grupa aktywnych sołtysów z różnych miejsc w Polsce spotkała się z Marszałkiem Sejmu RP i przedstawiła propozycje zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania sołectw jako jednostek pomocniczych gminy, sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa oraz funduszu sołeckiego jako instrumentu rozwoju lokalnych społeczności wiejskich.

W Dzień Sołtysa Szymon Hołownia – Marszałek Sejmu RP przyjął delegację sołtysów, którzy przygotowali i złożyli na ręce Marszałka propozycje 14 zmian legislacyjnych dotyczących wzmocnienia pozycji sołectwa i sołtysa. Jak mówi Joanna Morawska – sołtyska wsi Wólka Kozodawska, jedna ze współorganizatorek tego spotkania:

Postulaty zmian dotyczą m.in. możliwości tworzenia młodzieżowych rad jednostek pomocniczych, obligatoryjności funduszu sołeckiego, włączania sołtysów w proces stanowienia prawa lokalnego i innych ważnych spraw dla sołectw.

Propozycje wszystkich 14 zmian legislacyjnych można znaleźć w liście do Marszałka zamieszczonym na profilu FB Sołtysi Mazowsza przez Grażynę  Jałgos-Dębską, Marcina  Markowskiego i pozostałych uczestników spotkania.
.
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!